Facebook Takip edebilirsiniz

7 Aralık 2012 Cuma

Tastik ettirilecek defterlerde şekil şartları ile 2012 yılı defterlerinin kapanış onayı uygulaması

Tastik ettirilecek defterlerde şekil şartları ile 2012 yılı defterlerinin kapanış onayı uygulaması


6102 sayılı yeni TTK sonrası ticari defterlere ek olarak genel kurul toplantı ve müzakere defteri getirilmiş ve 6335 sayılı yasa ile açılış ve kapanış onaylarına ilişkin değişikliklere gidilerek son şeklini almıştır.Eski uygulama ile yalnızda Karar Defteri adı ile geçen defter yeni yasa ile Yönetim Kurulu Karar Defteri adını almıştır.

Değişiklikler sonrası aşağıdaki tabloda da görüleceği üzere açılış ve kapanış tasdikine ilişkin onay şekilleri değiştirilmiş ve sırasıyla belirtmek gerekirse uygulama aşağıda ki gibi olacaktır;

Yevmiye Defteri (Sürekli Form veya A4 kağıdına yaptırılabilir, Kapanış tasdiki izleyen faaliyet döneminin 3.ayı sonuna kadar yaptırılacak, Açılış onayı her yıl zorunlu)

Defter-i Kebir (Sürekli Form veya A4 kağıdına yaptırılabilir, Kapanış tasdikine tabi değil, Açılış onayı her yıl zorunlu)

Envanter Defteri (Sürekli Form veya A4 kağıdına yaptırılabilir, Kapanış tasdikine tabi değil, Açılış onayı her yıl zorunlu)

Pay Defteri (Yapraklı defter olması zorunludur, A.Ş. Eskiden buyanı kullandığından dolayı yeterli sayfası var ise 2013 yılı için açılış tasdiki yapılmasına gerek yoktur, Ltd. Şti. de ilk defa kullanılacağından dolayı Pay defteri için bu yıl açlış onayı zorunlu bundan sonraki yıllarda yeterli sayfa olması durumunda tasdike tabi değildir, Kapanış tasdiki zorunluluğu yoktur)

Yönetim Kurulu Karar Defteri (Yapraklı defter olması zorunludur, Eski uygulama ile kullanılan Karar defteridir. Yeterli sayfası olması durumunda 2013 yılı için yeniden açılış tasdiki yapılması gerekmez. Kapanış tasdiki faaliyet dönemini izleyen 3.ayın sonuna kadar yapılmak zorundadır.)

Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defteri (Yapraklı defter olması zorunludur, İlk Defa kullanılacak olmasından dolayı açılış onayı gereklidir. 2013 yılı sonrası yeterli sayfası olması durumunda tasdike tabi değildir. Kapanış tasdiki zorunluluğu yoktur.)
2012 yılı defterlerinin kapanış onayı uygulaması


Mevcut defterler 2011 yılı içerisinde tasdik ettirilerek 2012 yılında kullanılmış olmakla birlikte 6102 sayılı TTK hükümleri 01.07.2012 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiş olmasından dolayı 2012 yılında kullanılan defterlerin kapanış tasdiklerinde 6102 sayılı kanunun ilgili hükümleri (64.madde) dikkate alınacaktır.


Buna göre 2012 yılında kullanılan defterlerin kapanış tasdiklerine ilişkin yalnızca yevmiye defteri ve yönetim kurulu karar defteri kapanış tasdikine tabi olup faaliyet dönemini izleyen 3.ayın sonuna kadar (özel hesap dönemine tabi olan kurumlardada faaliyet dönemi kavramına uyularak dönemin sonunu takip eden 3.ayın sonuna kadar) kapanış tasdiki yapılacaktır.


Kaynak: http://yeminli.com.tr/makale/3928/tastik-ettirilecek-defterlerde-sekil-sartlari-ile-2012-yili-deft

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Blog Arşivi