Facebook Takip edebilirsiniz

25 Aralık 2012 Salı

Zamanaşımının durması ve hukuksuz bir uygulama / Metin TAŞ – Sezgin ÖZCAN

Zamanaşımının durması ve hukuksuz bir uygulama
Zamanaşımının durması ve hukuksuz bir uygulama
Kavram olarak zamanaşımı, belli bir hakkın kazanılması ya da kaybedilmesi için kanunlarla belirlenmiş olan sürenin geçmiş olmasını ifade eder. Zamanaşımı borç-alacak ilişkileri bağlamında, borçlu açısından borcu ortadan kaldırmaz; alacaklının talepte bulunma hakkını ortadan kaldırır.
Vergi alanında iki tür zamanaşımı söz konusudur. Bunlar tahakkuk (tarh ve tebliğ) zamanaşımı ve tahsil zamanaşımıdır. Bu yazımızda değineceğimiz konu tahakkuk zamanaşımıyla ilgili.

TAHAKKUK ZAMANAŞIMI
Tahakkuk zamanaşımı Vergi Usul Kanunu'nun (VUK) 113. maddesinde şu şekilde ifade ediliyor:
'Zamanaşımı, süre geçmesi suretiyle vergi alacağının kalkmasıdır.
Zamanaşımı, mükellefin bu hususta bir müracaatı olup olmadığına bakılmaksızın hüküm ifade eder.'
Zamanaşımına ilişkin süre ise VUK'un 114. maddesinin birinci fıkrasında düzenlenmiştir. Söz konusu hükme göre;
'Vergi alacağının doğduğu takvim yılını takip eden yılın başından başlayarak beş yıl içinde tarh ve mükellefe tebliğ edilmeyen vergiler zamanaşımına uğrar.'

Metin TAŞ – Sezgin ÖZCAN

Makalenin Devamı İçin Tıklayınız

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Blog Arşivi