Facebook Takip edebilirsiniz

21 Ağustos 2014 Perşembe

Askerlik Borçlanması Yapanın Vergi Avantajı

Askerlik Borçlanması Yapanın Vergi Avantajı
 
 Soru: Çalışanlarımızdan birisi askerlik borçlanması için  Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne 6.531,84  TL  ödemiş.  Bununla ilgili olarak vergisel açıdan bordroda yapılması gerekenler nasıl olmalı? İ.BAYRAK
Cevap: 193 sayılı Kanun çerçevesinde askerlik borçlanmasına ilişkin ödenen tutarın; 
  • Emeklilik aidatı ve sosyal sigorta primlerinin gider olarak indirilmesi kanunen kabul edilmiş bulunan kurumlara, kanunlarında öngörülen şekilde ücretten kesilmek suretiyle ödenen borçlanma aidat ve primlerinin miktarına ve nispetine bakılmaksızın, kesildiği aya ait gelir vergisi matrahının tespitinde gider olarak nazara alınması;
  • Aidat toptan ödenmişse, ödenen tutara ulaşılıncaya kadar bu miktarın ücretlerin, vergiye tâbi tutarından indirilmesi;
mümkün bulunuyor.
Zira borçlanmalar için ödenen primler de yasadaki "Kanunla kurulan emekli sandıkları ile 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun geçici 20 nci maddesinde belirtilen sandıklara ödenen aidat ve primler" çerçevesinde sayılıyor.
Verdiğiniz rakamdan çalışanınızın 18 aylık askerlik borçlanması yaptığı ve asgari tutardan ödemeyi istediği anlaşılıyor.
1134 / 30 x % 32 x 540 = 6531,84 TL ödemesi gerekecektir ki zaten işçiniz de bu miktarı ödemiştir.
Çalışanın 3000 TL brüt ücretle çalıştığını varsayarak, 111 nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği ve 128 nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği çerçevesinde bir örnek bordroda gösterecek olursak;
 
AÇIKLAMA
TUTAR
(A) BRÜT ÜCRET
3000,00-TL
(B) SSK PRİM İŞÇİ PAYI ( A x %14)
420,00-TL
(C) SSK İŞSİZLİK PRİM İŞÇİ PAYI ( A x %1)
30,00-TL
(D) Askerlik Borçlanması Nedeniyle Düşülecek Tutar
2550,00-TL
(E) GELİR VERGİSİ MATRAHI [ A – (B+C+D) ]
-
(F) ÖDENECEK GELİR VERGİSİ ( E x %15 )
-
(G) ÖDENECEK DAMGA VERGİSİ ( A x 0,0759 )
22,77-TL
(H) KESİNTİLER TOPLAMI ( B + C + F + G )
472,77-TL
(I ) ÖDENECEK NET ÜCRET ( A – H )
2527,23-TL
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
193 sayılı Kanun ve ilgili Tebliğler gereği gerçek ücretlerin vergilendirilmesinde mükelleflerin, önce genel indirimden,  ayrıca özel indirimden, sakat hizmet erbabı ise bunlara ek olarak bir de sakatlık indiriminden de yararlanması gerektiğinden genel indirimler olan SSK işçi payı ve işsizlik sigortası işçi payından sonra özel indirim olarak askerlik borçlanması ödemesini de tutardan indirebilecektir.
Buna göre bu örnek için 6531,84 TL ödemeyi iki ay 2550'şer TL'den üçüncü ayda ise 1431,84 TL olarak vergi matrahından indirmek mümkün bulunuyor.
Bu durumda elbette ki ilk iki ayda kesilen bir gelir vergisi miktarı olmayacağından 265 sayılı Gelir Vergisi Genel Tebliği gereği o iki ay için asgari geçim indirimi de olamayacaktır.
 
Soru: 1976 doğumluyum ilk sigorta girişim 1994, gün sayım 2 bin 184'tür. Ne zaman emekli olabilirim? Arada bir de Vakıflar Bankası'nda iki yıl çalışmam var ama sigorta hizmet dökümünde görünmüyor, ne yapmam lazım? Bengü A.
Cevap: 1994'te olduğunu belirttiğiniz sigortalılık başlangıcınız 23.05.1994 ve daha önce ise 50 yaş ve 5675 günle, sonra ise 51 yaş ve 5750 günle emekli olabilirsiniz. Özel banka sandıklarındaki hizmetlerle ilgili belge ve bilgileri bankanın emekli sandığından alabilirsiniz. Henüz özel banka sandıkları SGK'ya devrolmadığı için henüz gözükmez, ama bir mağduriyete de yol açmaz. 2026-2027 yıllarına kadar eksik günleri çalışarak tamamlamalısınız. Eğer çocuğunuz varsa doğum borçlanmasıyla da gün sayınızı tamamlayabilirsiniz.
 
ŞEVKET TEZEL / ALİTEZEL.COM

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Blog Arşivi