Facebook Takip edebilirsiniz

13 Ağustos 2014 Çarşamba

BELİRLİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMELERİNDE, EVLENME HALİNDE KADIN İŞÇİNİN KIDEM TAZMİNATI HAKKI

BELİRLİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMELERİNDE, EVLENME HALİNDE KADIN İŞÇİNİN KIDEM TAZMİNATI HAKKI
 
4857/12 gereğince, belirli süreli iş sözleşmesi ile çalıştırılan işçi, iş sözleşmesinin süreli şekilde yapılmasından ötürü belirsiz süreli iş sözleşmesiyle çalıştırılan işçiye göre farklı işleme tabi tutulmamalıdır. Çalışma unsurlarının sonucu olan haklardan faydalanmak amacıyla gerekli bir kıdem arandığı takdirde tıpkı belirsiz süreli iş sözleşmesiyle çalışmakta olan bir işçi gibi belirli süreli iş sözleşmesiyle çalışan işçiye de kıdem uygulanacaktır.
 
1475 sayılı mülga iş yasasının 14. Maddesine dayanarak, evlilik nedeniyle iş akdini, resmi evlilik tarihinden itibaren 1 yıl içinde sonlandıran kadın işçi kıdem tazminatına hak kazanabilmektedir. Mülga kanunda da, 4857 sayılı yasada da belirli süreli hizmet sözleşmeleri ile çalışanların kıdem tazminatı talep edemeyecekleri yönünde bir düzenleme görülmemektedir. Bu nedenle yasal bir boşluk olduğu düşünülebilir. Ancak iş mahkemelerinde görülen davaların %99 oranında işçi lehine sonlanması yasa koyucu ve uygulayıcılarının pozitif ayrımcılık yaparak işçi yönünde kanaat kullanması ayrıca bir önemli husustur. Tabiki bu davalarda ahlaksızlık, hırsızlık, dolandırıcılık, yalan, uygunsuz davranış, sır saklama vs. gibi genel ve iş yaşamında belirlenmiş kuralların harici davranışlar kastedilmemektedir.
 
Belirli süreli iş akidlerinin kanuni dayanağı olarak 11. Maddeden anlaşılan, aslında sözleşmenin belirsiz süreli olduğunun kabulü, belirli süreli sözleşmelerinin; istisna olarak değerlendirilmesinin gerekliliğini ön plana koymaktadır.
 
Belirli süreli işlerde veya belli bir işin tamamlanması, ortaya çıkması gibi nesnel durumlara bağlanmış, işveren ve işçi arasında yazılı şekilde yapılan sözleşmeye belirli süreli iş sözleşmesi denilmektedir.
 
Belirli süreli hizmet sözleşmesiyle çalışan kadın personelin, evlenme durumu söz konusu olduğunda (1475/14) iş sözleşmesini sonlandırma talebi durumunda; kıdem tazminatından faydalanmak için gerekli kıdem süresi mevcut ise kıdem tazminatına hak kazanması gerektiğini düşünebiliriz.
 
İş akdini kapsayan dönemlerden önce iş sözleşmesinin bitirilmesi durumunda, kıdem tazminatı haricinde olmak üzere sözleşme metninde fesih ile ilgili olarak cezai yaptırımlar konulmuşsa Borçlar Kanunu uyarınca bu konu ayrıca irdelenmelidir.
 
Gözde UYGUR
SGK Danışmanı

http://muhasebeden.com/belirli-sureli-is-sozlesmelerinde-evlenme-halinde-kadin-iscinin-kidem-tazminati-hakki.html

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Blog Arşivi