Facebook Takip edebilirsiniz

7 Ağustos 2014 Perşembe

Bulaşık süngeri ve temizlik süngeri

BaşlıkBulaşık süngeri ve temizlik süngeri
Tarih08/01/2014
Sayı37009108-130[28. Md.-2013-1535]-5
Kapsam
 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

KONYA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Gelir Grup Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

37009108-130[28. Md.-2013-1535]-5

08/01/2014

Konu

:

Bulaşık süngeri ve temizlik süngeri
 

 

            İlgide kayıtlı özelge talep formu ile, bulaşık süngeri ve temizlik süngeri teslimlerinde uygulanacak katma değer vergisi (KDV) oranı sorulmaktadır.

            3065 sayılı KDV Kanununun; 1/1 inci maddesinde, Türkiye'de ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetlerin, 1/2 nci maddesinde ise her türlü mal ve hizmet ithalatının KDV ye tabi olduğu hükme bağlanmıştır.

            KDV oranları, KDV Kanununun 28 inci maddesinin Bakanlar Kuruluna verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (BKK) ile BKK eki (I) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için (%1), (II) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için (%8), listelerde yer alanlar hariç vergiye tabi işlemler için (%18) olarak tespit edilmiştir.          

           Söz konusu BKK eki II sayılı listenin;

             B/4. sırasında "Pamuklu, yünlü, ipekli, sentetik, suni veya bunların karışımlarından örme dahil her nevi mensucat (pamuk, keten, ipek, sentetik, suni, kauçuk iplik, lif ve benzerleriyle, hayvan kıllarıyla, dokumaya elverişli maddelerle veya bunların karışımları ile birlikte; el tezgahlarında veya diğer şekillerde dokunsun dokunmasın, ağartılmış, boyanmış, baskılı vb. şekillerde olsun olmasın), emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış veya lamine edilmiş dokumaya elverişli mensucat, dokunmamış mensucat, vatka, keçe ile her nevi dantela, kordela, kordon ve işlemeler" ,

             B/5. sırasında "Yukarıdaki 4 numaralı sırada yazılı mensucat, vatka, keçe ve dantela, kordela, kordon ve işlemelerden mamul; iç ve dış giyim eşyası (şapka, kravat, kaşkol, kemer, çorap, eldiven vb. dahil), havlu, bornoz, perde, çarşaf, yastık, yorgan, battaniye, uyku tulumu, her türlü kılıf ve örtüler ile bunların benzeri ev tekstil ürünleri (taşıtlarda kullanılanlar dahil) (yataklar hariç)" sayılmıştır.

            TGTC nin 39. Faslında "Plastikler ve Mamulleri" tanımlanmıştır. Bu fasıla ait 39.21 tarife pozisyonu "Plastikten diğer plakalar, levhalar yapraklar, filmler, folyoler ve şeritler" i kapsamaktadır. Basitçe dikdörtgen (kare dahil) şeklinde kesilmiş süngerler yapıldıkları plastik maddelere göre bu pozisyona ait GTİP No'larında yer almaktadır.

            Bu fasıla ait "39.24.90 Diğerleri" tarife alt pozisyonu kapsamındaki eşyalar arasında ise kenarları düzeltilmiş veya diğer şekillerle işlem görmüş dikdörtgen (kare dahil) şeklinde kesilmiş süngerler ile şekline göre kesilmiş rejenere selülozdan süngerler de bulunmakta ve bu pozisyona ait "3924.90.00.00.19 Diğerleri" GTİP No'su kapsamındaki eşyalar arasında yer almaktadır.

            Buna göre, bulaşık süngeri ve temizlik süngeri 2007/13033 sayılı BKK eki listeler kapsamında yer almadığından ithal veya teslimi genel oranda (%18) KDV ye tabi bulunmaktadır.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

 
(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.
(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.
(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Blog Arşivi