Facebook Takip edebilirsiniz

18 Ağustos 2014 Pazartesi

e-haciz uygulamasında dikkat edilecek hususlar

 
GİB İzmir VDB Özelgesi
Tarih: 17.09.2013
Sayı: 34782332/110[GNL-2013/32-1173]-4388AATUHK Md. 79
 
e-haciz uygulamasında dikkat edilecek hususlar
Vergi dairelerince başlatılacak e-Haciz uygulamasının usul ve esasları hk.
 
Başkanlığımıza intikal eden çeşitli olaylardan; vergi daireleri tarafından yapılan e-Haciz işlemlerinde mükelleflerin mağduriyetine sebep olan hatalı e-Haciz uygulamalarının yapıldığı gözlenmektedir.
 
Bilindiği üzere, 6183 sayılı Kanun'un 79. maddesinin Bakanlığımıza verdiği yetkiye istinaden amme borçlarının bankalar nezdinde bulunan her türlü mal, hak ve alacaklarına elektronik ortamda haciz tatbik edilebilmesi için banka genel müdürlükleri arasında haciz protokolü imzalanmıştır. Söz konusu protokolün yürürlüğe girmesi ile birlikte e-Haciz uygulaması başlatılmış olup, vergi dairelerince tatbik edilecek e-Haciz işlemlerine başlamadan önce mükelleflerin;
 
- Mahsup, düzeltme, KDV, ÖTV Kanunları gereğince tecil-terkin taleplerinin olup olmadığının,
- 6183 sayılı Kanun, 6111 sayılı Kanun ve diğer mevzuat gereğince tecil taleplerinin olup olmadığının,
- Ödeme emrinin dava konusu edilmesi durumunda yürütmenin durdurulmasına karar verilip verilmediğinin,
- Mükellefin emanet hesaplarında alacağının bulunup bulunmadığının kontrol edilmesi ve bu kontroller sonucunda mükellefin mevcut vergi borçlarının düzeltme veya mahsup talepli olabileceğine ilişkin bilgilere ulaşılması halinde ilgili servislerden bilgi alınarak hatalı e-Haciz uygulanmaması hususunda gerekli araştırmaların titizlikle yapılması gerekmektedir.
Diğer taraftan e-Haciz işlemi yapıldıktan sonra;
- Banka geri dönüşlerinin görevli personel tarafından her gün düzenli olarak takip edilmesi,
- Hesapta para bulunması ve diğer hak ve alacaklar bildiriminin sıfır olması halinde para isteme yazılarının derhal hazırlanması,
- İzmir içindeki yüksek tutarlara ilişkin para isteme yazılarının mutlak suretle memur eliyle bankaya tebliğinin sağlanarak EFT işlemlerinin hızlandırılmasının sağlanması,
- EFT masrafını karşılamayacak kadar küçük tutarların İzmir içinde memur eliyle diğer illerde niyabeten tahsilinin sağlanması,
- Hesaptan paranın çekilmesi işleminin tamamlanmasından sonra e-Haczin kaldırılması, kalan borç bulunması halinde yasal prosedürün uygulanarak e-Haciz işleminin yenilenmesi gerekmektedir.
Bilgi edinilmesi ile e-Haciz uygulamalarında yukarıda belirtilen hususlarda gereken dikkat ve özenin gösterilmesini önemle rica ederim.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Blog Arşivi