Facebook Takip edebilirsiniz

6 Ağustos 2014 Çarşamba

İnternet üzerinden verilen bilgi paylaşımı bedeline tevkifat uygulanıp uygulanmayacağı

Başlıkİnternet üzerinden verilen bilgi paylaşımı bedeline tevkifat uygulanıp uygulanmayacağı
Tarih07/04/2014
Sayı45404237-130[I.13.148]-97
Kapsam
 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

BURSA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Gelir Grup Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

45404237-130[I.13.148]-97

07/04/2014

Konu

:

İnternet üzerinden verilen bilgi paylaşımı bedeline tevkifat uygulanıp uygulanmayacağı
 

 

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda; ticari faaliyetinizin ülke ticaretini artırmak amacıyla yurtdışında (Almanya, Ukrayna, Rusya, Çin, İngiltere vb tüm dünya ülkeleri) faaliyet gösteren yabancı firmaların mal ve hizmet taleplerinin ve bu zamana kadar hangi ürünleri satın aldıklarının güncel listesi ile iletişim bilgilerinin bulunduğu bilgi paylaşım portalı olduğu, şirketinizin bu bilgileri üyelerine aylık ve yıllık abone yapılarak hizmet verdiği belirtilerek, internet üzerinden abone üyelik şekli ile verdiğiniz bilgi paylaşım bedeline KDV tevkifatı uygulanıp uygulanmayacağı hususunda görüş istediğiniz anlaşılmıştır.

            KDV Kanununun 9 uncu maddesi ile vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla vergiye tabi işlemlere taraf olanları vergi alacağının ödenmesinden sorumlu tutma konusunda Bakanlığımıza yetki verilmiştir.

            Bu yetkiye dayanılarak yayımlanan 117 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin; (3.1.2.) bölümünde kısmi tevkifat uygulaması kapsamındaki sorumlular, (3.2.) bölümünde kısmi tevkifat uygulanacak hizmetler, (3.3.) bölümünde ise kısmi tevkifat uygulanacak teslimler sayılmıştır.

            Buna göre, şirketiniz tarafından internet üzerinden  aylık ve yıllık abone yapılarak verilen bilgi paylaşım hizmeti, 117 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin (3.2) bölümünde sayılan tevkifat uygulanacak hizmetler arasında yer almadığından söz konusu hizmet dolayısıyla anılan Tebliğ kapsamında tevkifat yapılmasına gerek bulunmamaktadır.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Blog Arşivi