Facebook Takip edebilirsiniz

21 Ağustos 2014 Perşembe

İş Kanunu açısından izinler-1

 
 
 Geçtiğimiz hafta bir işletmede muhasebede görevli bir arkadaşımız bana, bünyelerinde istihdam ettikleri bir personelin, başka bir personele telefon açarak; "bir yakınının vefat ettiğini ve bu nedenle on gün işe gelmeyeceğini" bildirdiğini söyleyerek işe gelmediğini bu durumda ne yapmaları gerektiğini sordu.
 
Bunun üzerine neler yapması gerektiği ilgili arkadaşa aktardık ve buradan yola çıkarak bugün İş Kanunu'nda bulunan izin konularını siz değerli okurlara hatırlatmak istedim.
Yıllık ücretli izin
 
İşyerinde işe başladığı günden itibaren, deneme süresi de içinde olmak üzere, en az bir yıl çalışmış olan işçilere yıllık ücretli izin verilir.
 
Yıllık ücretli izin hakkından vazgeçilemez.
Niteliklerinden ötürü bir yıldan az süren mevsimlik veya kampanya işlerinde çalışanlara bu Kanun'un yıllık ücretli izinlere ilişkin hükümleri uygulanmaz.
İşçilere verilecek yıllık ücretli izin süresi, hizmet süresi;
a) Bir yıldan beş yıla kadar (beş yıl dahil) olanlara on dört günden,
b) Beş yıldan fazla on beş yıldan az olanlara yirmi günden,
c) On beş yıl (dahil) ve daha fazla olanlara yirmi altı günden,
az olamaz.
Ancak on sekiz ve daha küçük yaştaki işçilerle elli ve daha yukarı yaştaki işçilere verilecek yıllık ücretli izin süresi yirmi günden az olamaz.
Yıllık izin süreleri iş sözleşmeleri ve toplu iş sözleşmeleri ile artırılabilir. (Md.53)
Yol izni
Yıllık ücretli izinleri işyerinin kurulu bulunduğu yerden başka bir yerde geçirecek olanlara istemde bulunmaları ve bu hususu belgelemeleri koşulu ile gidiş ve dönüşlerinde yolda geçecek süreleri karşılamak üzere işveren toplam dört güne kadar ücretsiz izin vermek zorundadır. (Md.56)
Evlenme izni
İşçilerin evlenmeleri halinde üç güne kadar evlenme izni verilir. (Md.46/b-55/ı)
Ölüm izni
İşçilerin ana veya babalarının, eşlerinin, kardeş veya çocuklarının ölümünde üç güne kadar izin verilir.(Md.46/b-55/ı)
Devam edecek.
 
ENGİN MALAY / YENİGÜN
 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Blog Arşivi