Facebook Takip edebilirsiniz

10 Ağustos 2014 Pazar

İşyerine Su Baskını Olan İşverenin SGK Hakları

İşyerine Su Baskını Olan İşverenin SGK Hakları
 
Üç gündür İstanbul yoğun yağış ve su baskını ile uğraşıyor. Bizde son dakika yazımızı işyerine su baskını olan işverenin SGK hakları konusuna ayırdık.
 
5510 sayılı Yasa'nın 91 inci maddesine göre, işyerleri yangın, su baskını, yer kayması, deprem
gibi afete uğrayan, tabii afet nedeniyle tarımsal faaliyetinden dolayı zarar gören işverenler ile 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamındaki sigortalılar, bu durumu belgelemeleri kaydıyla olayın meydana geldiği tarihten itibaren üç ay içinde talepte bulunmaları ve prim ödeme aczine düştüklerinin, yapılacak inceleme sonucu anlaşılması halinde, afet tarihinden önce ödeme süresi dolmuş mevcut prim borçları ile afetin meydana geldiği tarihten itibaren tahakkuk edecek üç aylık prim borçları, olayın meydana geldiği tarihten itibaren bir yıla kadar Kurumca ertelenebilir.
 
Birinci fıkrada belirtilen durumlarda, afetin meydana geldiği ayda verilmesi gereken aylık prim ve hizmet belgeleri, afetin meydana geldiği ayı takip eden üç ay içinde Kuruma verildiği takdirde, süresinde verilmiş sayılır.
Prim borcunun ertelendiği sürede zamanaşımı işlemez ve ertelenen kısmına gecikme cezası ve gecikme zammı uygulanmaz.
İtfaiye ve belediye zabıta müdürlüklerine tespit yaptırılıp, afet belgelenebilir.  Defter ve kayıtların afetten zarar gördüğü, mahkemeden alınacak, zayi belgesiyle kanıtlanabilir.
 
Ahmet Metin Aysoy
 
Kaynak : AloSGK.Com

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Blog Arşivi