Facebook Takip edebilirsiniz

6 Ağustos 2014 Çarşamba

Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte

Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte

6 Ağustos 2014  ÇARŞAMBA, Resmi Gazete, Sayı : 29080

YÖNETMELİK

Karar Sayısı : 2014/6619
Ekli "Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"in yürürlüğe konulması; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 1/7/2014tarihli ve 21075 sayılı yazısı üzerine, Bakanlar Kurulu'nca 15/7/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır.
 
                                                                                                                                                              Abdullah GÜL
CUMHURBAŞKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN
Başbakan
 
Bakanlar Kurulu
 

Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

MADDE 1 – 29/6/2009 tarihli ve 2009/15188 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "askerî hastanelerce kendilerine verilen sağlık kurulu raporu" ibaresi "sağlık raporu" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
 
Kaynak : Resmi Gazete

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Blog Arşivi