Facebook Takip edebilirsiniz

8 Ağustos 2014 Cuma

KDV Kanununun 9’ uncu Maddesine Göre Sorumlu Tutulanların Tevkifat Yapmamasının Yaptırımı Nedir?

KDV Kanununun 9' uncu Maddesine Göre Sorumlu Tutulanların Tevkifat Yapmamasının Yaptırımı Nedir?
 
Bilindiği üzere, Maliye Bakanlığı Katma Değer Vergisi Kanununun 9' uncu Maddesinin kendisini verdiği yetkiyi kullanarak, bazı işlemlerde "KDV tevkifatı" uygulamasını başlatmıştır.

Tevkifat uygulaması, "tam tevkifat" ve "kısmi tevkifat" olmak üzere iki ayrı şekilde yürütülmektedir.
Tam tevkifat uygulaması işleme konu mal veya hizmetin satıcısının KDV mükellefi olmaması ya da yurtdışında bulunması gibi hallerde geçerli olmakta, kısmi tevkifat ise çeşitli işlemlerde mal veya hizmet alımından doğan KDV nin belli bir kısmının alıcı tarafından doğrudan vergi dairesine ödenmesi şeklinde uygulanmaktadır.
İşte sorumuz bu kısmi tevkifat uygulaması kapsamına girmesine rağmen alıcı tarafından tevkifat yapılmamış olması halindeki yaptırımlarla ilgilidir.
Uygulanacak yaptırım Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde açıklanmaktadır. Konuyla ilgili tebliğ düzenlemesi aşağıdaki gibidir:
"… sorumlu tayin edilenlerin, sorumlu sıfatıyla beyan edip ödemeleri gereken vergilerin beyan edilmemesi veya eksik beyan edilmesi halinde, bu vergi tutarının ikmalen veya resen tarh edilerek vergi ziyaı cezası kesilmesi ve gecikme faizi hesaplanması gerekmektedir. Sorumlu sıfatıyla beyan edilmeyen tutarın 1 No' lu KDV beyannamesinde indirim konusu yapılmamış olması bu şekilde işlem tesis edilmesine engel değildir"
"Sorumlu sıfatıyla beyan edilmeyen veya eksik beyan edilen KDV tutarının satıcı tarafından beyan edilmiş olması halinde sorumlu adına yapılacak tarhiyatta vergi aslı aranmaz"
"Sorumlu tarafından beyan edilip ödenmesi gerekirken satıcı tarafından beyan edilen KDV' nin ödenmiş olması halinde, bu verginin normal vade tarihinden ödendiği tarihe kadar; söz konusu verginin ödenmemiş olması halinde ise normal vade tarihinden yapılacak tarhiyatın tahakkuk tarihine kadar gecikme faizi uygulanır"
Tebliğdeki bu düzenlemeler uyarınca, KDV Kanununa göre tevkifat yapmak zorunda olanların söz konusu tevkifatı yapmaması halinde yaptırım, satıcının söz konusu vergiyi beyan edip etmemesi durumuna göre farklılık gösterecektir.
Verginin satıcı tarafından beyan edilmemiş olması halinde, vergi aslı, sorumlu adına resen tarh edilecek, söz konusu tarhiyata ilişkin vergi ziyaı cezası uygulanacak ve gecikme faizi hesaplanacaktır.
Satıcı tarafından beyan edilen KDV' nin ödenip ödenmemesi durumu ise gecikme faizinin hesaplanmasında etken olacaktır.
-Verginin satıcı tarafından beyan edilip ödenmesi halinde, Vergi Usul Kanunu' nun 112' nci maddesine göre normal vade tarihinden ödeme tarihine kadar;
-beyan edilmiş olmasına rağmen ödenmemiş olması durumunda ise, normal vade tarihinden ödeme tarihine kadar,
gecikme faizi hesaplanır.

http://portal.yontemymm.com.tr/DocLib/Kdvkanunutevkifat.pdf

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Blog Arşivi