Facebook Takip edebilirsiniz

13 Ağustos 2014 Çarşamba

Maliye Bakanlığı SGK’ye bilgi verecek

 
Maliye Bakanlığı SGK'ye bilgi verecek
 
 
Geçtiğimiz hafta; "SGK bilgi isteyecek" başlıklı bir yazı yazmış ve yazının devam edeceğinden söz etmiştik.
Tebliğde "Bankacılık iş ve işlemleri" hususunun pek çok yazılı ve internet ortamında konu edilmesi nedeniyle biz, "Kamu idarelerinin yükümlülükleri" ana başlığı altında yer alan "Maliye Bakanlığı" başlıklı 17'nci maddesini sizlerle paylaşacağız.
Söz konusu madde aynen aşağıdaki gibidir:

"(1) Maliye Bakanlığınca;
a) Vergi tevkifatı yapmak zorunda olan gerçek veya tüzel kişilerin Gelir İdaresi Başkanlığına muhtasar beyanname ile bildirdiği 091-096 ödeme türü kodundaki bilgiler ile vergi kesinti matrahı ve kesinti tutarı bilgilerinin Gelir İdaresi Başkanlığının veri tabanından anılan idarece sağlanan web servis ya da başka bir elektronik ortamda vergi kimlik numarası veya T.C. Kimlik Numarası ile sorgulanması sağlanır.

b) Gerçek ve tüzel kişilerin Gelir İdaresi Başkanlığına verdiği Ba-Bs Bildirimlerinin (Mal ve/veya Hizmet Alış/Satışlarına İlişkin Bildirim Formu) Gelir İdaresi Başkanlığının veri tabanından anılan idarece sağlanan web servis ya da başka bir elektronik ortamda vergi kimlik numarası veya T.C. Kimlik Numarası ile sorgulanması sağlanır.

c) Gelir İdaresi Başkanlığınca her yıl Nisan ve Mayıs aylarında alınmakta olan mükellef bildiriminde yer alan bilgilerin Gelir İdaresi Başkanlığının veri tabanından anılan idarece sağlanan web servis ya da başka bir elektronik ortamda vergi kimlik numarası veya T.C. Kimlik Numarası ile sorgulanması sağlanır.

ç) Gelir İdaresi Başkanlığınca 7/12/2012 tarihli ve 28490 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 420)'ne istinaden alınacak olan elektrik ve doğalgaz aboneliklerine ilişkin bilgiler Gelir İdaresi Başkanlığının veri tabanından anılan idarece sağlanan web servis ya da başka bir elektronik ortamda vergi kimlik numarası veya T.C. Kimlik Numarası ile sorgulanması ve kullanıma açılması sağlanır.

d) Gelir İdaresi Başkanlığınca; Kurumdan gelir ve aylık alanlardan Kanun kapsamında yeniden çalışmaya başlayanların tespiti için talep edilmesi halinde sigortalılığa ilişkin çalışan kişilerin T.C. Kimlik Numaralı işyeri sahibi/işyeri çalışanı ayrımlı kimlik bilgileri ve çalışılan yerin unvanı ve açık adresi bilgileri ile varsa ücreti ve işe başlama tarihi bilgileri Kuruma gönderilir.

e) Gelir İdaresi Başkanlığınca Kurumdan gelir ve aylık almakta iken ölen ve hak edilip de alınamayan gelir ve aylıkların varislere ödenmesi için 15/6/1959 tarihli ve 7338 sayılı Veraset ve İntikal Kanunu kapsamında vergiden muaf olunduğuna dair bilgi ve belgeler Kuruma gönderilir.

f) Mükellef bilgi sistemindeki bilgiler, muhtasar beyanname ve yoklama fişleri bilgileri, işyeri durum tespit tutanağı ile VEDOP (Vergi Daireleri Otomasyon Projesi) kayıtları Gelir İdaresi Başkanlığının veri tabanından anılan idarece sağlanan web servis ya da başka bir elektronik ortamda vergi kimlik numarası veya T.C. Kimlik Numarası ile sorgulanması ve kullanıma açılması sağlanır.

(2) Mükelleflerin vergi dairesi müdürlüklerinden olan iade alacakların Kuruma olan borçlarına mahsubu için mükelleflerin yasal ödeme süresi geçmiş Kurum borçlarının olup olmadığı Gelir İdaresi Başkanlığınca; Kurum veri tabanından sorgulanarak mahsup işlemi yapılır.

(3) Gelir İdaresi Başkanlığınca; teşvik kanunlarından yararlanmak için Kuruma müracaat eden işverenlerin gelir vergisi mükellefi olup olmadıkları bilgisi Kuruma gönderilir."

ENGİN MALAY / BUGÜN
 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Blog Arşivi