Facebook Takip edebilirsiniz

6 Ağustos 2014 Çarşamba

Malzemesiz Temizlik İşinde Tevkifat Uygulaması

BaşlıkMalzemesiz Temizlik İşinde Tevkifat Uygulaması
Tarih08/04/2014
Sayı84974990-130[9-2013/60]-338
Kapsam
 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü)

 

 

 

Sayı

:

84974990-130[9-2013/60]-338

08/04/2014

Konu

:

Tevkifat uygulaması
 

 

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından ihale edilen malzemesiz temizlik hizmeti işini aldığınızı belirterek, söz konusu temizlik hizmetinde uygulanacak tevkifat oranına ilişkin Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

             3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun 9 uncu maddesi ile vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla vergiye tabi işlemlere taraf olanları vergi alacağının ödenmesinden sorumlu tutma konusunda Bakanlığımıza yetki verilmiş ve bu yetkiye istinaden yayımlanan ve 01.05.2012 tarihi itibariyle yürürlüğe giren 117 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinde KDV tevkifatına ilişkin usul ve esaslarına ayrıntılı bir şekilde yer verilmiştir.

             117 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin;

             - "3.2.10. Temizlik, Çevre ve Bahçe Bakım Hizmetleri" başlıklı bölümünde Tebliğin (3.1.2.) bölümünde sayılanların temizlik, çevre ve bahçe bakım hizmeti alımlarında, alıcılar tarafından (7/10) oranında KDV tevkifatı uygulanacağı,

             - "3.2.5. İşgücü Temin Hizmetleri" başlıklı bölümünde, Tebliğin (3.1.2.) bölümünde sayılanlara, faaliyetlerinin yürütülmesi ile ilgili işlemlerde kullanacakları işgücünün sağlanması şeklinde verilen hizmetlerde (işgücü temin hizmeti alımlarında) alıcılar tarafından (9/10) oranında KDV tevkifatı uygulanacağı,

             belirtilmiştir.

             60 Seri No.lu KDV Sirkülerinin "2.2.2.10. Temizlik, Çevre ve Bahçe Bakım Hizmetleri" başlıklı bölümünde, malzemesiz temizlik hizmetlerinin 117 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin (3.2.5) bölümünde düzenlenen işgücü temin hizmetine ilişkin koşulları taşıması kaydıyla, ilgili bölüm kapsamında değerlendirilerek (9/10) oranında KDV tevkifatına tabi tutulacağı açıklanmıştır.

             İlgide kayıtlı özelge talep formu ekinde yer alan Başbakanlık Diyanet İşleri Başkanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile yapmış olduğunuz "Temizlik Hizmet Alımı Teknik Şartnamesi"nin 4 üncü maddesinde, temizlik işinde istihdam edilecek elemanların sevk, idare ve kontrolünün firmanızda olacağı belirtilmektedir.

             Buna göre, söz konusu hizmetin; istihdam edilecek elemanların sevk, idare ve kontrolünün firmanızda olması nedeniyle "işgücü temin hizmetleri" kapsamında değerlendirilmesi mümkün olmayıp, "temizlik, çevre ve bahçe bakım hizmetleri" kapsamında (7/10) oranında KDV tevkifatına tabi tutulması gerekmektedir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Blog Arşivi