Facebook Takip edebilirsiniz

18 Ağustos 2014 Pazartesi

SGK bilgisayar sistemi idari para cezası halinde teşvik ile ilgili nasıl programlanmış; dikkat!

SGK bilgisayar sistemi idari para cezası halinde teşvik ile ilgili nasıl programlanmış; dikkat!
 
İşveren hissesine ait primlerin Hazinece karşılanabilmesi için, sigortalılarla ilgili olarak aylık prim ve hizmet belgelerinin yasal süresi içerisinde Sosyal Güvenlik Kurumu'na verilmesi şart
 
5510 sayılı Yasa'nın 81'inci maddesi uyarınca; Malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primlerinden, işveren hissesinin beş puanlık kısmına isabet eden tutar Hazinece karşılanır. İşveren hissesine ait primlerin Hazinece karşılanabilmesi için, işverenlerin çalıştırdıkları sigortalılarla ilgili olarak bu Kanun uyarınca aylık prim ve hizmet belgelerinin yasal süresi içerisinde Sosyal Güvenlik Kurumu'na vermeleri, sigortalıların tamamına ait sigorta primlerinin sigortalı hissesine isabet eden tutarı ile Hazinece karşılanmayan işveren hissesine ait tutarı yasal süresinde ödemeleri, Sosyal Güvenlik Kurumu'na prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcu bulunmaması şarttır.
 
5510 sayılı Yasa'nın 102'nci maddesi hükmüne göre; İdari para cezaları ilgiliye tebliğ ile tahakkuk eder. Tebliğ tarihinden itibaren on beş gün içinde Kuruma ya da Kurumun ilgili hesaplarına yatırılır veya aynı süre içinde Kuruma itiraz edilebilir. İtiraz takibi durdurur.Bu aşamada idari para cezası kesinleşmediği için, SGK bilgisayar sistemi aylık prim ve hizmet belgesinde teşvik ile ilgili 5510 sayılı Kanun numarasının seçimini engellemez. 
 
Kurumca itirazı reddedilenler, kararın kendilerine tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içinde yetkili idare mahkemesine başvurabilirler. 
 
Bu aşamada da borç kesinleşmediği için, teşvikten yararlanmaya devam edilmesi gerekmektedir. Ancak sistem, idari para cezası tebliğ tarihinden on beş gün geçtikten sonra, aylık prim ve hizmet belgesinde teşvik ile ilgili 5510 sayılı Kanun numarasının seçimine müsaade etmemektedir.
 
Bu durumda, işyerinin bağlı olduğu sosyal güvenlik merkezine müracaat edilmesi halinde teşvikten yararlanmaya devam edilmesi mümkündür. 5510 sayılı Kanun numarası seçilmeyen aylık prim ve hizmet belgesi için iptal nitelikte, 5510 sayılı Kanun numarası seçilen asıl nitelikte aylık prim ve hizmet belgesinin düzenlenmesi gerekmektedir.
 
Ahmet Metin Aksoy
 
http://www.dunya.com/sgk-bilgisayar-sistemi-ve-tesvik-236241h.htm

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Blog Arşivi