Facebook Takip edebilirsiniz

3 Ağustos 2014 Pazar

SGK’NIN YENİ HAMLESİNE DİKKAT!

SGK'NIN YENİ HAMLESİNE DİKKAT!

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Vatandaşın hesaplarını didik didik inceleyecek, takip edecek
SGK, kayıtdışı istihdamla mücadele, GSS gelir tespiti, ödenmeyen SGK primlerinin elektronik ortamda haczi,emekli maaşların hareketi .. ve benzeri işlemler için bankalara bir takım yükümlülükler koymuştur. Bu yükümlülükler 01 Ağustos 2014 tarihinde yürürlüğe kondu.


Bankaların yükümlülükleri ve yapılacak işlemleri 2 kategoride toplamak mümkündür.
I) SGK'DAN EMEKLİ AYLIK VE GELİRİ ÖDEMESİ YAPAN BANKALARIN YAPACAKLARI İŞLEMLER
SGK'DAN gelir ve aylık alanlara, gelir ve aylık ödemesi yapan bankalarca;
a) Her ay hesaplar kontrol edilerek, geriye yönelik 6 aylık periyodlarda hareket görmeyen kayıtlar SGK'ya gönderilecek.


b) Gelir ve aylık sahiplerinin maaş hesap bakiye bilgileri ile sadece fazla ve yersiz ödemelere ilişkin inceleme işlemlerinde

kullanılacağı hususunun Kurumca açıkça ve yazılı şekilde belirtilmesi halinde gelir ve aylık sahiplerinin maaş hareket bilgileri, talep edilmesi halinde SGK'ya gönderilecek.


c) Gelir ve aylık ödemesinin kanuni temsilcilere yapılması durumunda, gerek kanuni temsilci değişiklikleri gerekse temsil sürelerinin sona ermesine ilişkin bilgiler Kurumca talep edilmesi halinde SGK'ya gönderilecek..


ç) Kurumdan gelir ve aylık alanlardan yapılan icra ve diğer kesinti iadeleri, borçlunun "adı soyadı", "T.C. Kimlik Numarası", "emekli sicil/tahsis numarası, "kesinti miktarı" bilgilerinin yanı sıra "icra dairesi", "kurum adı", "icra dosya numarası" ve "kesinti dönemi" bilgilerini de ihtiva edecek şekilde SGK'ya gönderilecek.


II)KAYITDIŞILIK-GELİR TESTİ VE DİĞER İŞLEMLERLE İLGİLİ BANKALARCA YAPILACAK İŞ VE İŞLEMLER
SGK tarafından kimlik bilgileri ile talep edilmesi halinde, 5510 s. Kanununun 8 inci ve 100 üncü maddelerinin uygulanması ile genel sağlık sigortalılığında gelir testinin yapılmasına ilişkin olarak ilgililerin banka hesaplarında paralarının bulunup bulunmadığı bilgisi kimlik bilgileri ile birlikte SGK'ya gönderilecek.
SGK'ya borçlarını vadesinde ödemeyen borçluların, işyeri ve yerleşim yeri adresleri ile hesap bilgileri Kurumca talep edilmesi halinde SGK'ya gönderilecek.


SGK tarafından , gerekli alt yapının sağlanması ile Kuruma borçlu olanların, bankalardaki hesaplarına elektronik ortamda haciz konularak, hacze tabi meblağların SGK hesaplarına aktarılması sağlanacak.


SGK tarafından elektronik alt yapı sağlanıncaya kadar bankalar, kamu kurumları hariç olmak üzere maaş ödemesi yapılanlara ait çalışan kişilerin T.C. Kimlik Numaralı işyeri sahibi/işyeri çalışanı ayrımlı kimlik bilgileri, çalışılan yerin unvanı ve açık adresi bilgileri ile ödenen ücret bilgileri, varsa meslek bilgileri ile işe başlama tarihi bilgileri ile birlikte iller bazında SGK'ya gönderilecek.


Ticari kredi niteliği taşımayan kredi talepleri ile kredi kartı verilmesinde, bir işyerinde hizmet akdiyle çalışanlardan ücret bordrosu alınması halinde ücret bordrosu bilgileri Kurum tarafından sağlanan elektronik alt yapı üzerinden veya manuel olarak SGK'ya gönderilecek.
İSA KARAKAŞ
SGK BAŞMÜFETTİŞİ


kaynak:MuhasebeDR.Com


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Blog Arşivi