Facebook Takip edebilirsiniz

16 Ağustos 2014 Cumartesi

TBMM, 1 Ekim 2014 tarihine kadar tatile girdiğinden “Torba Yasa”nın görüşmeleri yeni yasama yılına kaldı

 
 
"İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun Tasarısı"nın görüşmeleri TBMM Genel Kurulunda devam etmekteydi. Genel Kurulun 13 Ağustos 2014 tarihli birleşiminde, 148 maddelik tasarının en son 126. maddesi kabul edildi. Bugüne kadar Genel Kurulda bazılarında yapılan küçük değişikliklerle kabul edilen maddeler arasında;
 
- Kesinleşmiş bazı kamu alacaklarının (vergiler, cezalar, gecikme zamları ve faizleri, trafik cezaları gibi) yapılandırılması,
- Kayıtlarda yer aldığı halde işletmede bulunmayan kasa mevcudu ve ortaklardan alacaklar,
- Meslek mensuplarının ve diğer oda aidat borçlarının yapılandırılması,
- Esnaf ve sanatkârların oda aidat borçlarının yapılandırılması,
- Süresinde araç muayenesi yaptırmayanların borçlarının yapılandırılması,
- Gümrük vergileri ile cezalarının yapılandırılması,
- SGK prim borçları ve cezalarının yapılandırılması,
ile ilgili düzenlemeler yer almaktadır.
Ancak Genel Kurulda, Danışma Kurulunun önerisi doğrultusunda yapılan oylama sonucunda TBMM'nin 1 Ekim 2014 Çarşamba günü saat 15.00'te toplanmak üzere tatile girmesine karar verilmiştir.
 
Her ne kadar yukarıda belirtilen maddeler Genel Kurulda kabul edilmiş olsa da, bu hükümler de tasarının tamamı kabul edilip, Cumhurbaşkanının da onaylaması koşuluyla, yasa Resmi Gazete' de yayımlandıktan sonra yürürlüğe girecektir. Yapılandırma kapsamındaki başvuru ve ödeme süreleri de yasanın yayım tarihine göre belirlenmiş olduğundan, bu süreler de ancak yasanın yayımlanmasının ardından kesinleşecektir.
E&Y

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Blog Arşivi