Facebook Takip edebilirsiniz

7 Ağustos 2014 Perşembe

Teşvik Sisteminde Öncelikli Yatırımlara Yeni Makyaj

Teşvik Sisteminde Öncelikli Yatırımlara Yeni Makyaj
Yatırım teşvik sistemimizin temel düzenlemesi olan 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı'nda (BKK) en son  9 Mayıs 2014 tarihli Resmi Gazete' de yayımlanan 2014/6058 sayılı​ BKK ile önemli değişikliklere gidilmişti. 6 Ağustos'ta yayımlanan 2014/6588 sayılı BKK ile teşvik sistemine yeni bir makyaj yapıldığını görüyoruz. Daha önce yapılan değişiklikleri kısaca hatırlayıp, son BKK ile gelen değişikliklerin en dikkat çekici olanlarının altını çizelim:
 
9 Mayıs'ta neler değişmişti?
 
Daha önceki yazımızda1  9 Mayıs tarihli BKK ile yapılan değişiklikleri irdelemiştik. Bunları tekrar başlıklar halinde belirtecek olursak, bu BKK ile;
 
• Daha avantajlı oran ve sürelere sahip teşviklerden yararlanmak için gerekli olan yatırıma başlama süresi 2014 sonuna kadar uzatılmıştı. 
• Enerji verimliliğine yönelik yatırımlar, atık ısıdan elektrik üretme yatırımları ve bazı doğalgaz yatırımları öncelikli yatırımlara eklenmişti.
• Termal turizm ve kreş ve gündüz bakımevi yatırımları da "öncelikli yatırım" kapsamına alınmıştı.
 
Karbon Elyaf Üretimi de Artık "Öncelikli Yatırım" Oldu
 
6 Ağustos tarih ve 2014/6588 sayılı BKK ile "karbon elyaf üretimine veya karbon elyaf üretimi ile birlikte olmak kaydıyla karbon elyaftan mamul kompozit malzeme üretimine yönelik yatırımlar" öncelikli yatırımlar arasına alınmış bulunuyor.
 
Öncelikli yatırımlar, yapıldıkları yatırımın yerine bakılmaksızın 5. bölge desteklerinden yararlanabiliyorlar. Buna göre bu yatırımların alabilecekleri destekleri aşağıdaki gibi özetleyebiliriz:
 
• KDV İstisnası,
• Gümrük Vergisi Muafiyeti,
• 7 yıl süreyle Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği,
• %40 Yatırıma Katkı Oranı ile %80 Oranında Vergi İndirimi,
• 700 Bin TL'ye kadar Faiz Desteği 
• Yatırım Yeri Tahsisi
 
Bu yatımları yapan yatırımcıların "yatırıma katkı oranının %50'sini yatırım döneminde" kullanabileceğini de vurgulamak gerekli. Bu sayede, yatırım henüz tamamlanıp işletmeye geçmese bile yatırımcı bir kısım vergisel destekten yararlanabiliyor. Bu, yatırımcı için önemli bir ek bir finansman olanağı. 
 
Sabit Yatırım Tutarı 1 Milyar TL ve Üzerinde Olan Öncelikli Yatırımlara Ek Avantaj Geldi!
 
2014/6588 sayılı BKK ile sabit yatırım tutarı 1 milyar TL ve üzerinde olan öncelikli yatırımların 5. Bölgede geçerli olan yatırıma katkı oranının 10 puan fazlasından yararlanabileceği vurgulanmış. Buna göre, sabit yatırım tutarı 1 milyar TL'nin altındaki öncelikli yatırımlar %40 yatırıma katkı oranından yararlanırken; 1 milyar ve üstü yatırımlar %50 yatırıma katkı oranından faydalanacak. Diğer bir anlatımla, 1 milyar TL sabit yatırım tutarı olan bir öncelikli yatırım bunun 500 milyon TL'lik kısmını vergisinden indirebilecek.
 
Kamu Kurum ve Kuruluşları için Asgari Sabit Yatırım Tutarı ve Tamamlama Vizesi Aranmayacak
 
BKK'ya göre, kamu kurum ve kuruluşları  adına düzenlenen teşvik belgeleri için tüm yatırımcılar için aranan "asgari sabit yatırım tutarı" ve "yatırım tamamlama vizesi" şartları aranmayacak.
 
Bir not olarak şunu da ekleyelim; 2014/6588 sayılı BKK ile getirlen bu düzenlemeler 19/06/2012'den itibaren geçerli olacak.
 
Özetle…
 
Son birkaç BKK' dan da anlıyoruz ki; özendirilmek istenen yatırım konuları için "öncelikli yatırımlar" artık anahtar bir konumda. Yeni teşvik sisteminin ilan edildiği 2012 Haziran'dan bu yana öncelikli yatırımlar arasına 7 yeni yatırım konusu daha eklenmiş durumda. En başta öncelikli yatırım konularının sadece 10 tane olduğu düşünülürse, buraya 7 yeni yatırım eklenmesi oldukça dikkat çekici. 
 
Türkiye'nin yatırım cazibesini -hem ulusal hem de uluslararası yatırımcı nezdinde- artırmak için teşvik sistemi üzerinde yapılan bu değişiklikleri olumlu değerlendirmek mümkün; ancak bir yenilik olarak getirilen ve henüz pek fazla uygulama şansı bulamayan "stratejik yatırımlar" konusunun da artık ciddi olarak masaya yatırılması yararlı olacak gibi görünüyor. 
Emrah Akın/KPMGVergiBlog

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Blog Arşivi