Facebook Takip edebilirsiniz

7 Ağustos 2014 Perşembe

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 347)’NDE DEĞİŞİKLİK

Maliye Bakanlığından:
VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 347)'NDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SIRA NO: 438)
 
7/4/2005 tarihli ve 25779 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 347)'nin 3 üncü bölümünün birinci paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
 
"Matbaa işletmecileri Yönetmeliğin 14 üncü maddesi uyarınca düzenlenen bilgi formunu, en geç düzenlendiği günü izleyen on beşinci günün sonuna kadar internet üzerinden, www.gelirler.gov.tr adresinde hizmet veren İnternet Vergi Dairesi/Kurumlar-Gelir Vergi Dairesine, kullanıcı kodu, parola ve şifrelerini kullanmak suretiyle göndereceklerdir."
 
Aynı Tebliğe ekli ek-4'te yer alan Anlaşmalı Matbaalara İlişkin Tip Anlaşma Metninin 6 ncı maddesinin dördüncü paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
 
"Matbaa işletmecisi, basım ve dağıtımını yaptığı belgelere ilişkin bilgi formunu, en geç düzenlendiği günü izleyen on beşinci günün sonuna kadar elektronik ortamda internet üzerinden gönderecektir."
 
Tebliğ olunur.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Blog Arşivi