Facebook Takip edebilirsiniz

11 Ağustos 2014 Pazartesi

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğleri

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğleri
 
07.08.2014 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan;
- 437 sıra no.lu Tebliğ ile 426 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde
- 438 sıra no.lu Tebliğ ile 347 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde
- 439 sıra no.lu Tebliğ ile 333 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde
değişiklikler yapılmıştır.
Yapılan değişiklikler aşağıda özetlenmiştir.
 
1. Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazların Kayıt Süreleri Değiştirilmiştir
437 sıra no.lu Tebliğ ile 426 sıra no.lu Tebliğde yapılan değişiklikle, yeni nesil ödeme kaydedici cihazların kayıt süreleri yeniden belirlenmiştir.
İlgili düzenlemenin eski ve yeni hali aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
 
Değişmeden önceki düzenleme
Yeni düzenleme
Bu Tebliğ kapsamında yeni nesil ödeme kaydedici cihaz kullanmak mecburiyetinde olan mükelleflerden, belirli bir tür cihaz kullanma mecburiyeti getirilenler alış faturasının düzenlendiği tarihten itibaren 90 gün içerisinde, diğer mükellefler ise alış faturasının düzenlendiği tarihten itibaren 30 gün içerisinde bağlı bulundukları vergi dairesine bir dilekçeyle (alış faturası örneği, cihaz sicil numarası, cihazdan alınan bir fiş örneği de dâhil olmak üzere gerekli belgeleri eklemek suretiyle) müracaat ederek cihazlarını kayıt ettirmek zorundadır. Ayrıca mükelleflerin kayıt işlemi ile birlikte, söz konusu süre içerisinde her bir cihaz için ayrı ayrı olmak üzere ödeme kaydedici cihazlara ait levhayı vergi dairelerinden alarak işyerlerinde muhafaza etmesi gerekir.
Misal olarak, bu Tebliğin 4 üncü bölümünde yer alan EFT-POS özellikli cihaz kullanma mecburiyetine tâbi olanların, cihazın faturasının düzenlendiği tarihten itibaren 90 gün ((427 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile değişen ibare)1/10/2013 tarihinden itibaren 90 günü geçmemek üzere) içerisinde yukarıda yazılı işlemleri tamamlaması gerekir.
Mükellefler, gerek mecburiyetlerinin başlaması sebebiyle gerekse mecburiyetleri başlamadan kendi istekleri ile kullanmak üzere aldıkları yeni nesil ödeme kaydedici cihazları, alış faturasının düzenlendiği tarihten (fatura tarihi dahil) itibaren 15 gün içerisinde bağlı bulundukları vergi dairesine bir dilekçeyle (alış faturası örneği, cihaz sicil numarası, cihazdan alınan bir fiş örneği de dâhil olmak üzere gerekli belgeleri eklemek suretiyle) bildirerek kayıt ettireceklerdir. Ayrıca mükellefler kayıt işlemi ile birlikte, kullanmak üzere aldıkları her bir cihaz için ayrı ayrı olmak üzere "Ödeme Kaydedici Cihazlara Ait Levha"yı söz konusu süre içerisinde vergi dairelerinden alarak işyerlerinde devamlı surette görülebilecek bir yere asacaklardır.
Cihazın alındığı tarih itibariyle yeni nesil ödeme kaydedici cihazları kullanma mecburiyetinin başlamasına 15 günden daha az bir sürenin bulunması halinde mükellefler, söz konusu 15 günün sonunu beklemeyecekler ve mecburiyetleri başlamadan önce yukarıda açıklandığı şekilde kayıtlarını yaptırıp ödeme kaydedici cihazlara ait levhalarını alacaklardır. Diğer bir anlatımla mükellefler cihazları, alış faturasının düzenlendiği tarihten itibaren (yeni nesil ödeme kaydedici cihazları kullanma mecburiyetinin başlama tarihini geçmemek şartıyla) 15 gün içerisinde vergi dairesine kaydettirip levhalarını alarak kullanmaya başlayacaklardır.
 
2. Matbaa İşletmecilerinin Bildirim Yükümlülüğü Süresi Uzatılmıştır
Mükelleflerce kullanılan belgeleri basan anlaşmalı matbaalar, bastıkları belgelere ilişkin olarak 347 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin ekinde yer alan bilgi formunu düzenlemekte ve Gelir İdaresine göndermektedir. 438 sıra no.lu Genel Tebliğde yapılan düzenlemeyle, bu bildirimin verme süresi uzatılmıştır. Tebliğle ayrıca, Anlaşmalı matbaalara ilişkin tip anlaşma metninde de aynı yönde değişiklik yapılmıştır.
 
İlgili düzenlemenin eski ve yeni hali aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
 
Değişmeden önceki düzenleme
Yeni düzenleme
3- Bilgi Formunun İnternet Ortamında Gönderilmesi
Matbaa işletmecileri yönetmeliğin 14 üncü maddesi uyarınca düzenlenen bilgi formunu, en geç düzenlendiği günü izleyen günün sonuna kadar internet üzerinden, Gelirler Genel Müdürlüğünün www.gelirler.gov.tr adresinde hizmet veren İnternet Vergi Dairesi/Kurumlar-Gelir Vergi Dairesine, kullanıcı kodu, parola ve şifrelerini kullanmak suretiyle göndereceklerdir.

3- Bilgi Formunun İnternet Ortamında Gönderilmesi
Matbaa işletmecileri Yönetmeliğin 14 üncü maddesi uyarınca düzenlenen bilgi formunu, en geç düzenlendiği günü izleyen on beşinci günün sonuna kadar internet üzerinden, www.gelirler.gov.tr adresinde hizmet veren İnternet Vergi Dairesi/Kurumlar-Gelir Vergi Dairesine, kullanıcı kodu, parola ve şifrelerini kullanmak suretiyle göndereceklerdir.

3. Bazı Sabit Kıymetlerin Amortisman Oranı Yeniden belirlenmiştir
439 sıra no.lu Tebliğ ile 33 sıra no.lu Tebliğde yapılan değişiklikle, bazı sabit kıymetlerin amortisman süre ve oranı yeniden belirlenmiştir.
a) 333 sıra no.lu Tebliğin ekinde yer alan listeye 3.65. satırdan sonra gelmek üzere, aşağıdaki satır eklenmiştir. Tabloda her iki satıra yer verilmiştir.
 3.65.
  Madenden, camdan, tahtadan, nebati, kimyevi ve sair maddelerden mamul teneke, varil, bidon, kutu, sandık, fıçı, damacana, termosifon ve benzeri saklama kapları
5
% 20
  3.65.1.
 Su taşımaya mahsus damacanalar
3
% 33,33
b) 333 sıra no.lu Tebliğin ekinde yer alan listenin 29.1. satırı değiştirilmiş ve bu satırdan sonra gelmek üzere 29.1.1. ve 29.1.2. satırlar eklenmiştir.
 29.1.
  Çimentolu yonga ve lif çimento levha imalatında kullanılan iktisadi kıymetler
15
% 6,66
  29.1.1.
 Plastik kalıplar
2
% 50
  29.1.2.
 Çelik sac kalıplar ve ayraçlar
5
% 20
Değişiklik öncesinde, 29.1. satırında yer alan kıymetin ismi "Çimentolu yonga imalatında kullanılan iktisadi kıymetler" olup amortisman sure ve oranı değişmemiştir.
c) 333 sıra no.lu Tebliğin ekinde yer alan listenin 45.1.8. satırından sonra gelmek üzere aşağıdaki 45.1.9. satırı eklenmiştir.
  45.1.9.
 Güneş enerjisi santrali
10
% 10
 
İlgili Genel Tebliğlere aşağıdaki bağlantıların yardımıyla ulaşabilirsiniz. pwc

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Blog Arşivi