Facebook Takip edebilirsiniz

13 Ağustos 2014 Çarşamba

Yaz Geldi Evlenen Bayan Çalışanlar Kıdem Tazminatı Almak İsterken Mağdur Olmayın (DİLEKÇE ÖRNEĞİ)

Yaz Geldi Evlenen Bayan Çalışanlar Kıdem Tazminatı Almak İsterken Mağdur Olmayın (DİLEKÇE ÖRNEĞİ)

Bayan okurlarımız özellikle evlilik dolayısıyla Kıdem Tazminatı alma konusunda sıklıkla elektronik posta adresimize sorular gelmektedir.

Bu konuyu sıklıkla işlememize rağmen tam anlamı ile işçi ,işveren tarafından yorumlama hatalarından dolayı anlaşılmamıştır.

Konu aslında basit olmasına rağmen , tarafların karşılıklı çözüm yolundan uzaklaştıkça karmaşıklığa neden oluyor.
1475 sayılı Mülga İş Kanunun tek maddesi yürürlüktedir.14'üncü maddesi olan Kıdem Tazminatıdır.
Kadının evlendiği tarihten itibaren 1 yıl içinde kendi arzusu ile iş akdini sonlandırılması sonucu işçinin işe başladığı tarihten itibaren hizmet akdinin devamı süresince her geçen tam yıl için işverence işçiye 30 günlük ücreti tutarında kıdem tazminatı ödenir.

Burada sıklıkla çalışan ve işveren tarafından uyuşmazlık konusu olan ise ,evlilik nedeni ile iş akdini fesih eden kadın çalışandan işverenin ihbar öneli ile süremesidir.
1475/14.Maddesinde yazılı olan emeklilik, muvazzaf askerlik, evlilik gibi nedenlerle iş sözleşmesini feshetmesi durumunda ihbar tazminatı talep hakkı bulunmamaktadır.
Yargıtay'ın en son yerleşik içtihatlarında bu yönde yazımızı destekliyor.

İhbar tazminatı iş sözleşmesini fesheden tarafın karşı tarafa ödemesi gereken bir tazminat olduğu için, iş sözleşmesini fesheden tarafın feshi haklı bir nedene dayansa dahi, ihbar tazminatına hak kazanması mümkün olmaz. Yine, işçinin 1475 sayılı yasanın 14. maddesi hükümleri uyarınca emeklilik, muvazzaf askerlik, evlilik gibi nedenlerle iş sözleşmesini feshetmesi durumunda ihbar tazminatı talep hakkı bulunmamaktadır. Anılan fesihlerde işveren de ihbar tazminatı talep edemez.(9.HD/2011-1701)
YANLIŞLIKLAR
a.)Kadın çalışanlar nikah günü aldıklarında resmi evlilik akdi kurulmadan işverenden evlilik nedeni ile tazminat istemek suretiyle dilekçe yazarak işten ayrılmalar
b.)Evlilik nedeni ile iş akdimi fesh ediyorum kelimesini kullanmadan istifa edenler,
c.)1 yıllık süreyi geçirmek suretiyle bu haktan yararlanmak isteyenler,
ç)Evlilik nedeni ile işten ayrılmak isteyenlerin dilekçelerini işverene verdiklerine dair ispat edememeleri,
d.)Dilekçe ekine evlilik belgesi fotokopisi koymamaları,
e.)İhbar tazminatını işverenden istemeleri.
 
YAPILMASI GEREKENLER
a.)Kadının evlilik akdini imzalatığı tarihten itibaren 1 yıl içinde bu haklarını kullanmaları,
b.)Dilekçelerini iki nüsha düzenleyerek 1 nüshasını işveren verdiklerini kanıtlamaları,
c.)Evlilik ile ilgili dilekçelerini  noter kanalı ile göndermeleri
ç.)Kıdem Tazminatlarını almadan önce Sosyal Güvenlik Müşavirlerine hesap ettirmeli,işverenin ödemesi ile karşılaştırma yaparak ibrasını ondan sonra imza altına almalıdır.
d.)Evlilik nedeni ile işten ayrılan kadın işçi ve işveren ihbar tazminatı isteme hakları yoktur.
e.)Evlilik nedeni ile işten ayrılmaları durumunda işsizlik fonundan yararlanamazlar.
**
SİZDEN GELEN SORULARA CEVAPLAR
İŞSİZLİK SİGORTASI ÖDEME ALABİLİRMİYİM?
4 Yıldır çalıştığım şirketten bu ay evleneceğim için evlilik sebebi ile işten ayrılmayı düşünüyorum. İşten ayrıldıktan sonraİş-Kur 'dan  işsizlik maaşı alabilir miyim?Yasemin
Evlillik nedeni ile işten ayrılanların İş Kur tarafından ödenen 10 aylık İşsizlik Ödeneğini alamayacaksınız.
**
EVLİLİK NEDENİ İLE ALINAN KIDEM TAZMİNATINDAN SONRA BİR BAŞKA İŞYERİNDE ÇALIŞTIĞIMDA İŞVEREN TAZMİNATI İSTER Mİ?
Evlilik nedeni ile kıdem tazminatımı aldım ,1 ay sonra başka firmada çalışmaya başladım.Bazı arkadaşlarım eski işverenimin kıdem tazminatını isteyeceğini söylüyor doğru mu? Gülcan
Sorunuza güncel yargıtay içtihatı ile cevap verelim;
Konuyla ilgili Güncel Yargıtay Kararı:Evlilik sebebiyle hizmet sözleşmesini kıdem tazminatına hak kazanacak şekilde fesheden kadının işyerinden ayrılmasından sonra başka bir işe girmesionun kötü niyetli olduğu anlamına gelmez. Evlilik sebebiyle hizmet sözleşmesini fesheden kadından işveren ihbar tazminatı isteyemez. Y.9.HD E.2010/10705 K.2012/16586 T.10.05.2012
**
BU KONUDA NASIL BİR YOL İZLENİR DİLEKÇE ÖRNEĞİ
İşverene bir dilekçe yazarak ekine evli olduğunu gösteren evlilik belgesi  fotokopisini ekleyerek müracaat edecektir.Müracaat edeceği süre evlendiği sürenden itibaren bir yılı aşmayacaktır. 
 Örneğin:
(A) Ltd.Şti çalışanı Sibel Hanım 01.01.2007 yılında işe girmiş.01.10.2013 yılında evlenmiştir.30.09.2014 tarihine kadar evlilikten dolayı kıdem tazminatını isteyerek işten her an ayrılabilir. 
Kanunda aslında ihbar öneli oluşmuş. İşverene hazırlıklı ol Sibel Hanım 1 yıl içinde her an  işten ayrılabilir diyerek uyarmıştır.
Bu durumda (A)Ltd.Şti yetkilileri Sibel Hanıma İhbar öneli vermeyecekler,kendileri de ihbar öneli isteme hakları olmayacaktır.
Kıdem tazminatına Brüt maaş ve diğer menfaatler eklenerek 365 güne bölünecek,tam yıl ve artan ay gün ile dahil edilerek hesaplanacak tutar da en yüksek Devlet Memuruna ödenecek Kıdem Tazminatı Tavanı miktarını aşmayacak şeklinde hesap edilerek işten ayrılan Kadın İşçiye Kıdem Tazminatı ,damga vergisi düşülerek ödenecektir.
Evlilik nedeni ile Kıdem Tazminatının ödenmemesi halinde İş Mahkemesinde dava açma hakkı vardır.

DİLEKÇE ÖRNEĞİ
..............................Işverenliğe
 Konu:Evlilik nedeniyle iş sözleşmesinin sona ermesi ve kıdem tazminatı talebi hakkında

 ..... adresinde kurulu.....unvanlı işyerinizden.....tarihinden beri çalışmaktayım.........tarihinde evlendim.4857 sayılı  İş Kanunu 120 ve Geçici 6.maddesi gereğince ...........tarihinden itibaren evlilik nedeniyle işimden ayrılıyorum.Kıdem Tazminatımın ödenmesini talep ediyorum.

 Adı Soyadı - İmza
 Gereğini arz ederim.

 Ek:Evlenme Belgesi Fototkopisi 

 VEDAT İLKİ / ALİTEZEL.COM

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Blog Arşivi