Facebook Takip edebilirsiniz

11 Ağustos 2014 Pazartesi

Yurtdışında çalışan emeklilerin çalışmaları halinde aylıklarının kesilip kesilmeyeceği konusu açıklığa kavuştu

Yurtdışında çalışan emeklilerin çalışmaları halinde aylıklarının kesilip kesilmeyeceği konusu açıklığa kavuştu
 
Yaşlılık veya malullük aylığı alanların yurtdışında çalışmaları halinde aylıklarının kesilip kesilmeyeceği konusundaki belirsizlik, SGK genelgesiyle açıklığa kavuştu
Yaşlılık veya malullük aylığı alanların yurtdışında çalışmaları halinde aylıklarının kesilip kesilmeyeceği konusundaki belirsizlik, SGK 25.7.2014 tarih ve 2014/22 sayılı genelgesiyle açıklığa kavuştu. İşte o genelge:
 
1 - 5510 sayılı Kanunun yürürlük tarihinden ( 1.10.2008)önce aylık bağlananlar
5510 sayılı Kanunun yürürlük tarihinden önceki  sosyal güvenlik kanunlarının mülga hükümlerine göre aylık bağlandıktan sonra ülkemizle sosyal güvenlik sözleşmesi bulunan ülkelerde çalışılmaya başlanması halinde, bağlanan aylıkların doğrudan kesileceğine ilişkin anılan kanunlarda açık hüküm bulunmadığından; 5510 sayılı Kanunun yürürlük tarihinden önceki sosyal güvenlik kanunlarının mülga hükümlerine göre malullük veya yaşlılık aylığı bağlananların sözleşmeli bir ülkede çalışılmaya başlamaları halinde aylıkları kesilmeyecektir.
 
2 - 5510 sayılı Kanunun yürürlük tarihinden sonra aylık bağlananlar
5510 sayılı Kanunun yürürlük tarihinden önce sigortalı olup, 2008/Ekim ayından sonra tarafına 5510 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesine göre malullük veya yaşlılık aylığı bağlananların ülkemizle sosyal güvenlik sözleşmesi olan ülkelerde çalışmaya başlamaları halinde aylıkları ödenmeye devam edilecektir.
 
3 - Sözleşmesiz ülkelerde çalışmaya başlayanlar
5510 sayılı Kanunun yürürlük tarihinden önceki sosyal güvenlik kanunlarının mülga hükümlerine ya da 2008/Ekim ayından sonra 5510 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesine göre malullük veya yaşlılık aylığı bağlananların ülkemizle sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmamış olan ülkelerde çalışmaya başlamaları halinde eskiden olduğu gibi aylıkları kesilmeyecektir.
 
4 - 5510 sayılı Kanuna göre aylık bağlananlar
5510 sayılı Kanunda, Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra ilk defa sigortalı olan kişilerden malullük veya yaşlılık aylığı bağlandıktan sonra yabancı ülke mevzuatı kapsamında çalışmaya başlayanların aylıklarının kesileceğine dair açık hüküm bulunmaktadır. Buna göre, yabancı ülke ile sosyal güvenlik sözleşmesi olup olmadığına bakılmaksızın, bu Kanun hükümlerine göre ilk defa sigortalı olduktan sonra malullük veya yaşlılık aylığı bağlananların yabancı ülkelerde çalışmaları durumunda aylıkları, çalışmaya başladıkları tarihi takip eden ödeme dönemi başından itibaren kesilecektir.
 
5 - Sözleşmelerde aylık bağlandıktan sonra diğer ülkelerde çalışmaya başlanılması halinde aylıkların kesileceğine ilişkin hüküm bulunması
Sözleşmeli ülkede çalışılmaya başlanması halinde aylıkların kesileceğine ilişkin mevcut sosyal güvenlik sözleşmelerinde hüküm bulunmamakla birlikte, bu konuda bir hüküm konulması halinde tadil sözleşmesinin yürürlüğe girdiği tarihten sonra, yeni imzalanacak sosyal güvenlik sözleşmelerinde bu hükmün bulunması halinde ise sözleşmenin yürürlüğe girdiği tarihten sonra çalışmaya başlayanların aylıkları kesilecektir.
 
Ahmet Metin Aysoy
 
http://www.dunya.com/yurtdisinda-calisan-emekliler-dikkat-235653h.htm

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Blog Arşivi