Facebook Takip edebilirsiniz

13 Ağustos 2014 Çarşamba

Yurtdışında çalıştırılan işçiler 5 puanlık teşvikten faydalanır mı?

Yurtdışında çalıştırılan işçiler 5 puanlık teşvikten faydalanır mı?
 
İşverenler üzerindeki mali yüklerin hafifletilmesi ve bu yolla istihdamın artırılması amacıyla, malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarına ait primlerden işveren hissesine isabet eden beş puanlık prim tutarının hazine tarafından karşılanmasını öngören 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun 81/I-(ı) bendi hükmü 1 Ekim 2008 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Teşvik kapsamındaki prim tutarları Hazine tarafından karşılanır. 
 
Malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları prim oranının işveren hissesine ait kısmından yapılması öngörülen beş puanlık indirimden 4/a kapsamındaki sigortalıları çalıştıran, özel sektör işyeri işverenleri yararlanabilmektedir. Özel nitelikteki bina inşaatı işverenleri, aranılan şartları sağlamış olmaları kaydıyla, beş puanlık indirimden yararlanabilirler. Kamu sektörü işverenleri ile belediye iştirakleri geçici ya da sürekli olarak personel çalıştırsalar dahi 5 puanlık prim indirimden yararlanamazlar. 6486 sayılı Kanun'la 5510 sayılı Kanunu 81. maddesinde değişiklik yapılmadan önce yurt dışında çalışan sigortalılar için 5 Puanlık Prim Teşviki uygulanmaz iken yapılan değişiklik sonrasında bu sigortalılar da 5 puanlık prim teşviki kapsamına alınmıştır. Özel sektör işverenlerinin yurt dışındaki işyerlerinde çalıştırılmak üzere 5510 sayılı Kanun'un 4'üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı olarak yurt içinden götürülen ve haklarında Genel Sağlık Sigortası uygulanan sigortalılar için, prime esas kazanç üzerinden ödenecek primin işveren hissesinin beş puanlık kısmına isabet eden tutar Hazinece karşılanmaktadır. Bu düzenleme ile normal koşullarda uzun vadeli sigorta kolları uygulanan kişilere uygulanmakta olan 5 Puanlık Prim Teşviki, haklarında sadece kısa vade sigorta kolları ve GSS uygulanan yurt dışındaki işyerlerinde çalıştırılmak üzere götürülen çalışanlara da teşmil edilmiştir. 
 
Yine yurt içindeki dosyadan sigortalı beyan edilen ve geçici görevle yurt dışına gönderilen sigortalılar için de 5 puanlık prim indirimi uygulanmaz iken yapılan değişiklik sonrası bu sigortalılar için de 5 puanlık indirimden yararlanılması mümkün olmuştur. Bu kapsamda 5 Puanlık Prim Teşviki' nden faydalanabilmek için; çalıştırdıkları sigortalılarla ilgili olarak işverenler tarafından 5510 sayılı Kanun uyarınca verilmesi gereken aylık prim ve hizmet belgelerinin yasal süresi içinde SGK' ya verilmesi, bu sigortalılara ilişkin olarak yatırılması gereken sigorta primi tutarlarının Hazine'ce karşılanmayan kısmının yasal süresi içinde işverenlerce ödenmiş olması ve bu işverenlerin SGK' ya prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcunun bulunmaması şarttır. 
 
Öte yandan SGK' ya olan prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarını 6183 sayılı Kanun'un 48'inci maddesine göre tecil ettiren ve taksitlendiren işverenler ile taksitlendirme ve yapılandırma kanunlarına göre taksitlendiren ve yapılandıran işverenler bu tecil, taksitlendirme ve yapılandırmaları devam ettiği sürece bu bent hükmünden yararlandırılmaktadır.
İbrahim Işıklı
http://www.dunya.com/yurtdisinda-calistirilan-isciler-5-puanlik-tesvikten-faydalanir-mi-156818yy.htm

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Blog Arşivi