Facebook Takip edebilirsiniz

15 Eylül 2014 Pazartesi

2012 Yılında Genel Sağlık Sigortası İçin Uyarmıştık Bizi Takip Edenlerin Sıfır Borcu Çıktı

2012 Yılında Genel Sağlık Sigortası İçin Uyarmıştık Bizi Takip Edenlerin Sıfır Borcu Çıktı
Sayın İlki Ali Tezel com sitesi yazarlarından başta Ali bey,Şevket Bey ve sizin yazılarınızı takip ederek çevremde bir çok kişiyi de bilgilendirme yaparak ''SIFIR'' GSS ile karşılaştım.
Öncelikle ALİ TEZEL bey ve site yazarlarına bilinçlendirme yazılarından dolayı kutlarım.
**
Evet okurumuz doğru söylüyor.
Özellikle 2011 yılının Aralık ayından itibaren 2012 yılının ilk üç ayına kadar site yazarları olarak GSS uygulaması ,Gelir testi konusunda SGK resmi internet sitesi ile yarışmışız , Sosyal Medya da bir çok okurla buluşmuş konuyu en ince ayrıntısına kadar anlatmışız.
Okurlarımızın bazıları  gösterdiğimiz yol haritası ile astronomik anlamda GSS primleri ile karşı karşıya gelmediği gibi , bir kuruşta GSS primi ödememiştir.
2014 yılına yaklaştığımızda kısaca işsiz yada işinden çıkmış 100 günlük süre sonrası GSS testi yaptırmayanlara ortalama 2000-4000  lira arasında  prim borcu ortaya çıkmıştır.
Bu da bize şunu göstermektedir ayda ortalama 200 TL yaklaşan bir GSS dayatması.
Reform yasa ile artık sağlık hizmeti paralı olmuştur.
Örnek :
Sigortalı Ahmet Bey;
2012 yılında işsizlik sigortası fonundan aylık alması sonlanmış ,Ahmet bey GSS testini girmemiş, 2012 yılında 9 ay,2013 yılında 6 ay olmak üzere toplamda 15 aylık GSS prim borcu çıkmıştır.
Ortalama olarak 15*220=3300 ve G.zam'mı  ile birlikte 4.000 TL.olacaktır.
Bu durumda Ahmet bey yeni torba düzenleme ile birlikte ikamet ettikleri ildeki kaymaklığın SYDV müracaat ederek Gelir Testi yaptıracaktır.
Yapılan Gelir testi ile re'sen düzenlenen GSS primleri ortadan kaldıracağı gibi ,yapılan test sonucuna göre ödenecek miktarı da  düşürecektir.
Çıkan miktarlar ise yeniden hesaplanarak yapılandırma kapsamına alınarak 36 aya kadar vadeye yayılacaktır.
Kısaca  Sigortalı Ahmet bey torba yasa ile ''sıfır'' GSS çıkabileceği gibi düşük oranlı bir GSS primi de ödeyebilecektir.
Ahmet bey isterse çıkacak borcu 36 ay vade yapabildiği gibi ,peşin ödeyebilir.
**
TORBA KANUNDA YAPILAN DÜZENLEME İLE GSS AFFININ ÖDEME ESASLARI
 •  2014 yılı Nisan ve önceki aylara ilişkin olup bu maddenin yayımlandığı tarihten önce tahakkuk ettiği hâlde ödenmemiş olan;
 • 5510 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamında genel sağlık sigortalısı olanların genel sağlık sigortası primi asılları ile bu alacaklara ödeme sürelerinin bittiği tarihlerden bu maddenin yayımlandığı tarihe kadar geçen süre için Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın, bu maddede belirtilen süre ve şekilde ödenmesi hâlinde, bu alacaklara uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammı gibi ferî alacakların tamamının tahsilinden vazgeçilir.
 • Bu madde hükümlerinden yararlanmak isteyen borçluların 7 ay için de (30 NİSAN 2015) SGK başvuruda bulunmaları,
 • Mayıs 2015 itibaren 18 ay taksitle ödeyecekler.(İkişer ay arayla)
 • 5510 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamındaki sigortalılık statüsünden kaynaklanan prim borcu aslının ilk taksit ödeme süresi içinde tamamen ödenmesi hâlinde ödeme tarihine kadar sosyal güvenlik mevzuatına göre hesaplanan gecikme cezası ve gecikme zammı tahsil edilmez.
 • Bu madde hükümlerine göre hesaplanan tutarın taksitle ödenmek istenmesi hâlinde, ilgili maddelerde yer alan hükümler saklı kalmak şartıyla, borçluların başvuru sırasında altı, dokuz, on iki veya on sekiz eşit taksitte ödeme seçeneklerinden birini tercih etmeleri şarttır. Tercih edilen taksit süresinden daha uzun bir sürede ödeme yapılamaz.
 • Taksitle yapılacak ödemelerde ilgili maddelere göre belirlenen tutar;
1) Altı eşit taksit için (1,05),
2) Dokuz eşit taksit için (1,07),
3) On iki eşit taksit için (1,10),
4) On sekiz eşit taksit için (1,15),
katsayısı ile çarpılır ve bulunan tutar taksit sayısına bölünmek suretiyle ikişer aylık dönemler hâlinde ödenecek taksit tutarı hesaplanır. Bu madde hükümlerinden yararlanmak üzere başvuruda bulunan borçlulara tercih ettikleri taksit süresine uygun ödeme planı verilir. Ancak, tercih edilen süreden daha kısa sürede ödeme yapılması hâlinde ödenecek tutar ilgili katsayıya göre düzeltilir.
 • Bu maddeye göre ödenmesi gereken taksitlerden; bir takvim yılında iki veya daha az taksitin, süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi hâlinde, ödenmeyen veya eksik ödenen taksit tutarlarının son taksiti izleyen ayın sonuna kadar, gecikilen her ay ve kesri için 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesine göre belirlenen gecikme zammı oranında hesaplanacak geç ödeme zammı ile birlikte ödenmesi şartıyla bu madde hükümlerinden yararlanılır. Süresinde ödenmeyen veya eksik ödenen taksitlerin belirtilen şekilde de ödenmemesi veya bir takvim yılında ikiden fazla taksitin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi hâlinde bu madde hükümlerinden yararlanma hakkı kaybedilir. Bu hüküm alacakları tahsil daireleri açısından taksitlendirilen alacaklar için ayrı ayrı uygulanır.
 • Taksit tutarının %10'unu aşmamak şartıyla 5 Türk lirasına (bu tutar dâhil) kadar yapılmış eksik ödemeler için bu madde hükümleri ihlal edilmiş sayılmaz.
 • Ödeme hakkının kaybedilmiş olması hâlinde, borçlular ödedikleri tutar kadar bu madde hükmünden yararlandırılırlar.
 • Bu madde hükümlerinden yararlanmak üzere başvuruda bulunan borçlular, taksit ödeme süresince tahakkuk eden sigorta primlerini çok zor durum olmaksızın bir takvim yılında ikiden fazla vadesinde ödememeleri ya da eksik ödemeleri hâlinde, belirtilen madde hükümlerine göre yapılandırılan borçlarına ilişkin kalan taksitlerini ödeme haklarını kaybederler.
 •  Bu madde kapsamına giren alacaklara karşılık bu maddenin yayımlandığı tarihten önce tahsil edilmiş olan tutarların bu madde hükümlerine dayanılarak red ve iadesi yapılmaz.
 • Bakanlar Kurulu, bu maddede öngörülen başvuru ve ilk taksit ödeme sürelerini, altı aya kadar uzatabilir.
 • Konuyla İlgili SGK Genelge yayınlayacaktır.
 
VEDAT İLKİ / alitezel.com

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Blog Arşivi