Facebook Takip edebilirsiniz

24 Eylül 2014 Çarşamba

6552 Sayılı Yasaya Göre Kasa ve Ortaklar Cari Hesabının Düzeltilmesi

 

6552 Sayılı Yasaya Göre Kasa ve Ortaklar Cari Hesabının Düzeltilmesi
6552 sayılı kanunun kayıtlarda yer aldığı halde işletmede yer almayan veya bulunmayan kasa mevcudu ve ortaklardan (net) alacaklar ile ilgili md. 74 hükmü gereği gerekli düzeltmeler yapılacaktır.
Buna göre;
1) Bu yasa hükmünden sadece kurumlar yani, anonim ve limited şirketler faydalanabilecektir. Gerçek kişiler yani, bireysel işletmeler açısından böyle bir düzeltme olanağı mümkün değildir.
2) Kanun sadece işletmenin esas faaliyet konusu dışındaki işlemlerden doğan alacakların düzeltilmesine olanak vermektedir. Başka bir deyimle, işletmenin faaliyet konusu ile ilgili işlemlerden neşetlenen alacaklar ile ilgili bir tashih olanağı yoktur.
3) 6552 sayılı yasaya göre, münhasıran kasa hesabının ve ortaklardan alacaklar hesabının düzeltilmesi mümkündür.
4) Düzeltme işlemi kayıtlarda yer almasına rağmen, fiiliyatta olmayan kasa ve ortaklardan olan net alacak tutarı 31.12.2014 tarihine kadar bağlı bulunan vergi dairesine EK:5 no.lu form dilekçe ile (2) nüsha olarak yapılacaktır.
5) Düzeltilecek tutar, 31.12.2013 tarihli bilançoda yer alan ancak gerçekte işletmede olmayan kasa veya alacak tutarıyla mahduttur. Düzeltilecek tutar hiçbir zaman 31.12.2013 tarihli bilançoda yer alan tutarı geçemeyeceği gibi, 01.01.2014 tarihi ile düzeltmenin yapıldığı tarih arasında ki işlemlerden bilançoda yer alan tutarların bir kısmının gerçek olduğunun anlaşılması durumunda bu tutarlar için de düzeltme yapılamayacağı anlaşılmaktadır. Bu iki tarih aralığındaki işlemlerin gerçek olmaması ayrı bir münakaşa konusudur.
6) Ödenecek tutarın tespiti için: beyan edilen tutar üzerinden, beyanname verme süresin içerisinde %3 nispetinde vergi hesaplanacaktır. Bu tutar, herhangi bir vergiden mahsup edilmez. Ve gider de yazılamaz.
7) 6552 sayılı yasanın md. 74 hükmüne göre yapılacak bu beyanlar için herhangi bir ilave tarhiyat yapılmayacaktır.
8) 6552 sayılı kanunun md. 74 hükmüne istinaden yapılacak düzeltmede bu şirketin var ise, tam tasdik sözleşmesi çerçevesinde YMM 'nin sorumlu olmayacağı görüşü ağırlık kazanmaktadır.
9) 6552 sayılı kanunun md. 74 hükmüne göre, beyanda bulunan şirketler bu beyanları dolayısıyla 2014 yılı geçici vergi beyannamelerinde düzeltme gerektiği hallerde, düzeltme işlemleri bu fıkra da öngörülen beyanname verme müddeti içerisinde yapılacaktır. Düzeltme işlemleri dolayısıyla da herhangi bir ceza veya faiz istenilmeyecektir.
10) Kasa ve ortaklardan net alacaklar ile ilgili uygulama hakkında ve sene içerisinde ödenmesi gereken vergilerin ödeme müddetlerini değiştirmeye veya değişiklik yapmaya ve ayrıca 213 sayılı VUK hükümlerine göre bildirimde bulunmaya zorunluluk getirmeye ve uygulama ile ilişkin diğer usul ve esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.
 Dr. Mustafa ALPASLAN
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale yazılı veya elektronik ortamda kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak göstermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.) 
 

 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Blog Arşivi