Facebook Takip edebilirsiniz

25 Eylül 2014 Perşembe

Anonim Ve Limited Şirketler Ana Sözleşmelerinde Yer Almayan Konularda Da Faaliyet Yapabilir

  Anonim Ve Limited Şirketler Ana Sözleşmelerinde Yer Almayan Konularda Da Faaliyet Yapabilir

Bilindiği üzere, 6102 sayılı yasa hükümlerine göre yeni TTK'nunda  ultra vires uygulaması   kaldırılmıştır.  1 Temmuz 2012 tarihine kadar yürürlükte bulunan eski TTK hükümlerine göre; anonim ve limited şirketler, anasözleşmelerde sayılan  faaliyet konuları dışında, başka işleri de  yapamıyorlardı.   Bu  prensibe  ultra vires prensibi denilmektedir. 
           
Bir örnek vermek gerekirse,  turizm işi yapan  bir şirket  anasözleşmesindeki "faaliyet konuları" arasında  "rent a car" faaliyeti yer  almıyor ise, bu işleri yapamadığı gibi araç alım – satımı işlemlerini de  yapamamaktadır.  Veya  anasözleşmede  gıda  maddeleri alım satımı  bulunmuyor ise, gıda maddeleri ile ilgili işlemleri de sürdüremeyecektir.   İşte bu nedenlerle  şirketler,  ileriki yıllarda  girmeleri olası  veya yapması  muhtemel olan iştigal konularını   tahminleme yöntemi ile  unvanlarını  söz konusu  faaliyet konularını  da dahil ederek tadil etmektedirler. 
           
Yeni TTK buna son verip, anasözleşmedeki faaliyet konularını  kısaca belirtilmesini   kafi görmektedir.  Yeni TTK hükümlerine göre,  şirketler faaliyet  konuları arasında yer almayan veya belirtilmeyen  işleri de yapabileceklerdir.  Bu  sebeplerle  şirketlerin anasözleşmelerini tadil ederken  faaliyet konularını  uzun  uzun yazmalarına lüzum bulunmamaktadır. 
           
Maliye Bakanlığı,  Gelir İdaresi bu konuda  6102 sayılı  TTK hükümlerine göre, ultra vires  ilkesi  hükümlerine göre  yeni kurulacak şirketler yönünden  anasözleşmede belirtilmeyen   konular  hakkında şirketin  düzenlediği faturaların  akıbeti  ne olacaktır?  Bize göre,  yeni TTK hükümleri  ultra vires ilkesini ortadan kaldırdığına göre şirketin anasözleşmede belirtilmese dahi fiilen  iştigal ettiği konu ile ilgili   mal veya hizmet  alması  ve yine bu  konularda  hasılat  faturası düzenlemesi mümkün bulunmaktadır.  
          
  Konuyla ilgili  Gelir İdaresi Başkanlığı  tarafından kendine bağlı vergi dairelerine yollanan bir yazıda  ilave faaliyet konusuyla ilgili  olarak   anasözleşme değişikliği  ve ticaret  sicilinde  tescil  işlemi yapılmadan  vergi dairesine yapılan   ilave faaliyet  bildiriminin  yeterli kabul  edilerek  buna göre  fatura düzenlenebileceği  kabul edilmiştir.
        
 Sonuç olarak, Maliye Bakanlığı tarafından  kendi  teşkilatına yollanan  yazıya göre şirketlerin  anasözleşmelerinde bulunmayan  iştigal  konuları  ile ilgili  faaliyette bulunması halinde bu konuda fatura düzenleyebileceği yönünde  özelge verilmiştir.  Konuyla ilgili vergi daireleri  işlem  yönergesinin  12. Maddesine göre işlem tesis edilerek   buna göre şirket  faaliyette bulunabilecektir.
 
Eda KAYA
Stajyer SMMMHiç yorum yok:

Yorum Gönder

Blog Arşivi