Facebook Takip edebilirsiniz

29 Eylül 2014 Pazartesi

Bireysel Emeklilik ve Şahıs Sigorta Primi Ödemeleri Gelir Vergisinden Düşülür mü?

 
Soru: Bireysel Emeklilik ve Şahıs Sigorta Primi Ödemeleri Gelir Vergisinden Düşülür mü?
 
Cevap: Bireysel emeklilik  ve diğer şahıs sigortalarına ödenen katkı paylarına (prim) ait belgelerin çalışılan işyerine verilerek aylık ücret bordrosunda gelir vergisi matrahından düşülmesi uygulamasına son verilmiştir. Bunun yerine sadece  Bireysel emeklilik  hesabına yapılan prim ödemelerine devlet katkısı uygulaması gelmiştir. Bireysel emeklilik hesabına ödenen katkı paylarının %25'lik bölümü devlet tarafından ödenecektir. Kişiler tarafından bireysel emeklilik sisteminden çıkılması durumunda belli şartlara göre devlet katkı payı dahil tutar geri alınabilecek. 
 
Buna göre; Beyan edilen gelirin %15'ini ve asgari ücretin yıllık tutarını aşmamak şartıyla (Bu şartın tespitinde işverenler tarafından ücretliler adına bireysel emeklilik sistemine ödenen katkı payları ile 63 üncü maddenin birinci fıkrasının (3) numaralı bendi ve bu bent kapsamında indirim konusu yapılacak prim ödemelerinin toplam tutarı birlikte dikkate alınır.) mükellefin şahsına, eşine ve küçük çocuklarına ait hayat sigortalarına ödenen primlerin %50'si ile ölüm, kaza, hastalık, sağlık, engellilik, analık, doğum ve tahsil gibi şahıs sigorta primleri (Sigortanın Türkiye'de kâin ve merkezi Türkiye'de bulunan bir emeklilik veya sigorta şirketi nezdinde akdedilmiş olması, prim tutarlarının gelirin elde edildiği yılda ödenmiş olması ve ücret geliri elde edenlerin ücretlerinin safi tutarının hesaplanması sırasında ayrıca indirilmemiş bulunması şartıyla, eşlerin veya çocukların ayrı beyanname vermeleri halinde, bunlara ait prim kendi gelirlerinden indirilir.).
 
Diğer şahıs sigortalarına ödenen katkı paylarına (prim) ait belgelerin işyerine verilmesi uygulamasına son verildiğinden söz konusu primlerin %15'i belli kurallar dahilinde  birden fazla işyerinden ücret alınması ve yıllık beyanname verilmesi durumunda yıllık olarak verilen beyannamede indirim konusu yapılabilecek. Bu uygulamadan bireysel emeklilik primleri çıkarıldı, şahıs sigortalarına ödenen primlerinin beyanname üzerinden indirilme oranı%15'dir.
 
Koray ATEŞ E. Öğretim Görevlisi korayates@muhasebetr.com 
Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale yazılı veya elektronik ortamda kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Blog Arşivi