Facebook Takip edebilirsiniz

10 Eylül 2014 Çarşamba

denizbektas108.yuzsekiz@blogger.com; denizbektas107.yuzyedi@blogger.com; denizbektas.muhasebe@blogger.com; dbektas22.muhasebe@blogger.com; denizbektas102.yuziki@blogger.com; denizbektas109.yuzdokuz@blogger.com; denizbektas105.yuzbes@blogger.com; makbuleb

Yüklenilen KDV Listesi Formatında Değişiklik Yapıldı
Özet: KDV iade taleplerinde internet vergi dairesinden gönderilmekte olan yüklenilen KDV listesine "Yüklenim Türü" sütunu eklenmiştir. 2014/08 KDV dönemi itibarıyla yüklenilen KDV listelerinde bu sütunun doldurulması gerekmektedir.

Açıklamalar:

KDV Genel Uygulama Tebliği gereğince KDV iade taleplerinde internet vergi dairesinden gönderilmekte olan yüklenilen KDV listesine "Yüklenim Türü" sütunu eklenmiştir.

Mükelleflerin internet vergi dairesinden yüklenilen KDV listesi gönderirken 2014/08 KDV dönemi itibarıyla ilgili sütunu da doldurmaları gerekmektedir. 

Ayrıca, yine 2014/08 KDV dönemi itibarıyla, mükelleflerin yüklenilen KDV listesine Genel Giderler ve ATİK'lere ait belgeler için tek satırda toplu olarak yapabildikleri giriş uygulamasına son verilmiş olup, doğrudan yüklenimlerde olduğu gibi Genel Giderler ve ATİK'lere (Amortismana tabi iktisadi kıymetlere) ait belgeleri de girerken belge detayı yazılarak listeye giriş yapmaları gerekmektedir. 
Konuya ilişkin açıklamaların yer aldığı "KDV İade Talebi Listelerinin İnternetten Gönderilmesi" kılavuzu da güncellenmiştir. Söz konusu kılavuzda, yeni eklenen 13 No.lu sütunun doldurulması ile ilgili aşağıdaki açıklamalara yer verilmiştir. 

"13 No.lu Sütun Bu sütuna yüklenilen KDV listesine yazılan belgenin yüklenim türü girilmelidir. Eğer belge  "Doğrudan Yüklenim" (Mamul Mal alımları, hammadde alımları) ise "1", "Genel Giderler" (genel yönetim gideri, pazarlama, satış, dağıtım gideri vb.) den yüklenilmiş ise "2", "ATİK" (Amortismana Tabi İktisadi Kıymet) den yüklenilmiş ise "3" yazılmalıdır. 

NOT:  Yüklenim Türü sütunu Yüklenilen KDV Listesine 2014/08 KDV döneminden itibaren eklenmiştir. Bu nedenle 2014/08 KDV döneminden önceki dönemlere ait yüklenilen KDV listelerinde bu sütun görülmeyecektir."

Gelir İdaresi Başkanlığı'nın yapmış olduğu bu yeni düzenleme ile, 01.07.2014 tarihinden itibaren İnternet Vergi Dairesi'nden gönderilmesi gereken ve KDV Uygulama Genel Tebliği ekinde yer alan "İadesi Talep Edilen KDV Hesaplama Tablosu (Ek:19)"un, yüklenilen KDV listesi ile uyumlu olup olmadığının kontrolünün amaçlandığını düşünmekteyiz. Böylece, İadesi Talep Edilen KDV Hesaplama Tablosunda ayrı bölümlendirilen Doğrudan Yüklenim, Genel Giderler ve ATİK  KDV toplam tutarları ile yüklenilen KDV listesinde bu yeni sütun aracılığı ile fatura bazında detaylandırılmış olan tutarların kontrolü mümkün olabilecektir.

 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Blog Arşivi