Facebook Takip edebilirsiniz

24 Eylül 2014 Çarşamba

Doğal afetler dolayısıyla yapılan bağışların indirimine ilişkin düzenlemede değişiklik yapıldı


Doğal afetler dolayısıyla yapılan bağışların indirimine ilişkin düzenlemede değişiklik yapıldı
Kurum kazancından indirilebilecek olan bağış ve yardımlar Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 10. maddesinde, gelir vergisi mükellefleri tarafından yıllık gelir vergisi beyannamesinde bildirilen gelirlerden indirilebilecek bağışlar ise Gelir Vergisi Kanunu'nun 89. maddesinde sayılmaktadır.
Yukarıdaki iki maddede de doğal afetler dolayısıyla yapılan bağışların indirimine ilişkin aşağıdaki hüküm bulunmaktaydı:
"Bakanlar Kurulunca yardım kararı alınan doğal afetler dolayısıyla Başbakanlık aracılığıyla makbuz mukabili yapılan ayni veya nakdi bağışların tamamı."
11 Eylül 2014 tarihli(mükerrer) Resmi Gazete' de yayımlanan 6552 sayılı "İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun" un 92. maddesi ile bu hüküm aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:
"Başbakanlıkça veya Bakanlar Kurulunca başlatılan yardım kampanyalarına makbuz karşılığı yapılan ayni ve nakdî bağışların tamamı."
KVK 10. madde ile GVK 89. maddedeki hükmün eski halinde, sadece "doğal afetler" dolayısıyla Başbakanlık aracılığıyla gerçekleştirilen bağışların indirimine izin verilmekteyken, yeni düzenlemede kapsamın biraz daha genişletildiği görülmektedir.
Buna göre 6552 sayılı Kanun ile yapılan değişiklik kapsamında, doğal afet olup olmadığına bakılmaksızın Başbakanlık veya Bakanlar Kurulunca başlatılan yardım kampanyalarına makbuz karşılığı yapılan ayni ve nakdi bağışların tamamı;
- Kurumlar vergisi mükellefleri tarafından kurum kazancından,
- Gelir vergisi mükellefleri tarafından gelir vergisi beyannamesinde bildirilen gelirlerden,
indirilebilecektir.
Yukarıdaki düzenlemeler Kanun'un Resmi Gazete' de yayım tarihinde (11 Eylül 2014) yürürlüğe girmiştir.
Ancak, KVK' nın 10. maddesi ve GVK' nın da 89. maddesinde yer alan düzenlemeler uyarınca, kurumlar ve gelir vergisi mükellefleri tarafından bu bağışların ancak kazanç beyan edilmesi durumunda (zarar varsa indirilemez) ve en fazla beyan edilen kazanç kadar indirilebileceğini, kazancı aşan bir bağış tutarı mevcutsa bunun gelecek yıllara devredilemeyeceğini de hatırlatmakta fayda görmekteyiz. E&Y

 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Blog Arşivi