Facebook Takip edebilirsiniz

15 Eylül 2014 Pazartesi

Doğum borçlanmasında adaletsizlik kalktı

Doğum borçlanmasında adaletsizlik kalktı

 
Analık halinde kadınların doğum yapmaları sonucunda çalışamadıkları süreleri borçlanma imkanı mevcut yasada söz konusu idi. Bu borçlanma durumu sadece 4/a kapsamında çalışan kadınlara iki defaya mahsus olmak üzere her bir çocuk için iki yıllık süreden ibaretti.


Öncelikle bu durum eşitlik ilkesine aykırı olduğundan ötürü çokça eleştirilmekteydi. Yani Kanunla 4/a kapsamındaki kadınlara verilen borçlanma imkanı, diğer 4/b ve 4/c kapsamında çalışanlara verilmiyordu. Bu da sosyal güvenlik kanunları arasındaki eşitsizlikleri önleme amacıyla düzenlenen 5510 sayılı yasaya aykırı durum oluşturmaktaydı.
 
Artık çalışan bütün kadınlar borçlanabilecek

11.09.2014 tarihinde mükerrer Resmi Gazete'de yayımlanan ve "torba kanun" olarak adlandırılan İş Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması İle Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun ile doğum yapan çalışanlar arsındaki adaletsizlikler kalkmış oldu.

Sosyal Güvenlik Kurumu'na tescil edildikten sonra doğum yapan ve bu sürelerde çalışamayan anneler, çalışmaları hangi sigorta kapsamında olursa olsun doğum borçlanması hakkında yararlanabilecekler.

Kadınlara 6 yıl erken emeklilik

Bir diğer düzenlemede borçlanacak sürenin artırılması oldu. Mevcut durumda iki çocuk için ikişer yıl olan borçlanma süresi torba kanunla ile birlikte "üç defaya mahsus olmak üzere doğum tarihinden sonra iki yıllık süre" olarak değiştirildi.

Düzenleme ile çalışması hangi sigortalılık statüsünde olursa olsun fark etmeksizin, doğum yapan çalışanlar doğumdan sonraki iki yıllık borçlanma süresini üç çocuk için kullanabilecek.

Bu düzenleme emeklilik için sigortalılık gününe ihtiyaç duyan annelere 2160 güne kadar borçlanarak bu sürelerini doldurma imkanı getirmiş oldu.

Örneğin çalışmaya başladıktan sonra 3 doğum yapan ve artık emekli olmak için 2000 güne ihtiyacı olan ancak çeşitli nedenlerle çalışamayan bayan sigortalı, üç çocuğundan dolayı borçlanabileceği 2160 günün 2000 gününü borçlanarak bu eksik günlerinin tamamlayarak rahatlıkla emekli olabilecektir.

Çocuk sahibi olacaklara da düzenleme

Belirtilen doğum yardımları ile eş değer evlat sahibi olacak adaylara da yeni bir düzenleme yapıldı. Artık başka bir yöntemle çocuk sahibi olamayıp sadece tüp bebek tedavisi ile çocuk sahibi olacaklara yönelik iki bebekle sınırlı olmak üzere tedavi imkanı veriliyordu.

Yeni düzenleme ile tüp bebek tedavisi ile çocuk sahibi olacaklara deneme sayısı 3'e çıkarıldı ve bu durum yeterli olmasa da en azından mevcut duruma göre olumlu bir adım oldu.

OSMAN ÖZBOLAT

İletişim: www.osmanozbolat.com
Twitter: @osozbolat

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Blog Arşivi