Facebook Takip edebilirsiniz

24 Eylül 2014 Çarşamba

Doğum Yapan Kadına 6 Ay Ücretsiz İzin Vermek Mecburi mi?


Doğum Yapan Kadına 6 Ay Ücretsiz İzin Vermek Mecburi mi?
Doğum yapan kadın işçi 6 ay ücretsiz talep eder. İşveren kabul etmez.
 
Soru 1-İşveren ücretsiz  izin vermek zorunda mı?
 
Konu ile ilgili 4857 sayılı İş Yasa'sının 74.Maddesini okuyalım
''Kadın işçilerin doğumdan önce sekiz ve doğumdan sonra sekiz hafta olmak üzere toplam onaltı haftalık süre için çalıştırılmamaları esastır. Çoğul gebelik halinde doğumdan önce çalıştırılmayacak sekiz haftalık süreye iki hafta süre eklenir.
Ancak, sağlık durumu uygun olduğu takdirde, doktorun onayı ile kadın işçi isterse doğumdan önceki üç haftaya kadar işyerinde çalışabilir. Bu durumda, kadın işçinin çalıştığı süreler doğum sonrası sürelere eklenir.
İsteği halinde kadın işçiye, onaltı haftalık sürenin tamamlanmasından veya çoğul gebelik halinde onsekiz haftalık süreden sonra altı aya kadar ücretsiz izin verilir. Bu süre, yıllık ücretli izin hakkının hesabında dikkate alınmaz.''
Madde metninde '' ücretsiz izin verilir.'' Hükmü vardır. Bu zorunluluğu ifade eder.
İşveren ücretsiz izin vermek mecburiyetindedir.
 
Soru 2-İşverenin ücretsiz izin vermemesi üzerine kadın işçi istifa eder. Bir yıldan fazla çalışması olan bu kadın işçi kıdem tazminatını alabilir mi?
Yargıtay 9.Hukuk Dairesi, doğum sonrası 6 ay ücretsiz izin talebi işverence kabul edilmemesi üzerine istifa eden kadın işçiye kıdem tazminatının ödenmesi gerektiği, yönünde karar vermiştir.
(Yargıtay 9.Hukuk Dairesi 16.4.2012 tarih ve E.2010/5907, K.2012/13018 sayılı Karar.)
 Ahmet Metin Aysoy
Kaynak : AloSGK.Com

 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Blog Arşivi