Facebook Takip edebilirsiniz

16 Eylül 2014 Salı

Emsal işler belirleyici olur


Emsal işler belirleyici olur
 
SORU:  İşveren, ücretin bir kısmını bize elden veriyor. Ama asgari ücret kısmını bankaya yatırıyor. Bu durumda açacağımız bir davada biz ücretimizin daha yüksek olduğunu ne şekilde ispatlayabiliriz?
 
CEVAP: Ücretlerin miktarının ispatı çoğunlukla iş davalarında önemli bir sorun olmaktadır. Eğer, iş sözleşmesinde ücret miktarı açıkça kararlaştırılamadığı durumlarda, ücret miktarı Borçlar Kanununun ilgili hükmüne göre, örf ve adete veya toplusözleşmeye göre belirlenmektedir. Yargıtay da iş sözleşmesinde ücret miktarının kararlaştırılmadığı veya ücret miktarının düşük gösterildiği durumlarda tanık beyanları ve işyeri kayıtlarının incelenmesinden de sağlıklı bir sonuca ulaşılamadığı takdirde emsal işlerde çalışan işçilerin ücretlerine göre ücret miktarının belirlenmesi gerektiği şeklinde kararlar vermektedir. 
Örneğin, Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, ücret miktarının iş sözleşmesinde kararlaştırılmadığı veya eksik gösterildiği durumlarda, işçinin kişisel nitelikleri, hizmet süresi, unvanı, yapılan işin niteliği gibi özellikleri belirtilerek, bu vasıftaki bir işçinin alabileceği ücret miktarının ilgili meslek odası veya meslek kuruluşundan sorularak bu sonuca göre, karar verilmesi gerektiğini ifade etmektedir. Örneğin iş kolunuzun bağlı olduğu sendikaya yazı yazılarak ücret araştırması yapılmaktadır.  
Yargıtay, ayrıca kalifiye bir işçinin asgari ücretle çalıştığını gösteren imzalı ücret bordrolarına itibar edilemeyeceğine ve emsal ücret araştırmasının yapılması gerektiğine yönelik de kararlar vermektedir (Yargıtay 9. HD, 10.03.2008 Tarih, 2007/ 11996 E, 2008/ 3964 K). Bu karara göre, kıdemli ve nitelikli bir işçinin bordroda imzası olsa bile asgari ücretle çalışmasını hayatın olağan akışına aykırı bulmaktadır. 
Dolayısıyla, ücretin miktarının tespitinde sadece bordro değil, diğer yazılı ve sözel deliller de dikkate alınmaktadır.
 
Devrim AVCI
 
http://www.evrensel.net/kose-yazisi/72270/emsal-isler-belirleyici-olur.html#.VBfjfWccTIV
 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Blog Arşivi