Facebook Takip edebilirsiniz

10 Eylül 2014 Çarşamba

İşçinin Başka İle Gönderilmesi

İşçinin Başka İle Gönderilmesi
İşvereniniz sizin başka ilde çalışmanız talimatını veriyor.
Siz de ailevi sebeplerle başka ile taşınmanızın mümkün olmadığı yanıtını veriyorsunuz.
İşvereninizin talimatında ısrar etmesi karşısında istifa ediyorsunuz.
Ardından işe iade davası açıyorsunuz.
Sonuç?
Yargıtay kararını okuyalım.
'' Davalı işveren naklin gerekçesi konusunda çelişkiye düştüğü gibi, yeniden yapılanma ve organizasyon değişikliğini de kanıtlamış değildir. Geçerli bir neden olmadığı halde, davacının başka bir ildeki işyerine nakli ve davacının bu nakil sebebiyle ailevi nedenlerle il dışında çalışamayacağını belirterek, iş sözleşmesinin feshini istemesindeki iradesinin serbest iradeye dayalı olduğunu söyleme olanağı bulunmamaktadır. Öte yandan, dosya içeriğine göre, davacı işçiye ihbar ve kıdem tazminatının ödenmiş olması, davalı işverence düzenlenen işten ayrılma bildirgesinde iş sözleşmesinin İş Kanunu'nun 17.maddesi gereğince feshedildiğinin belirtilmiş olması karşısında iş sözleşmesinin davacının istifası ile sona erdiğinin kabulüne imkan yoktur. Mevcut olgulara göre, iş sözleşmesi davalı işverence geçerli neden olmadan feshedilmiş olduğundan davacının işe iade isteğinin kabulüne karar verilmesi gerekir.''
Yargıtay 9.Hukuk Dairesi 19.2.2007 tarih, E.2006/32938, K.2007/4686 sayılı Karar.
Ahmet Metin Aysoy
Kaynak : AloSGK.Com
 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Blog Arşivi