Facebook Takip edebilirsiniz

24 Eylül 2014 Çarşamba

İşyerlerine İş Güvenliği Piyangosu

 
İşyerlerine İş Güvenliği Piyangosu
Kamuoyunda çok tartışılan ve birçok yasada değişiklik yapan 6552 sayılı Torba Yasa iş sağlığı ve güvenliği mevzuatında da bazı değişiklikler yapmıştır. 
 
Torba Yasa'yla yapılan düzenleme ile özellikle küçük esnafl ara iş sağlığı ve güvenliği alanında bazı avantajlar sağlanmıştır. 
İşyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı veya diğer sağlık personeli belgesi olmayan bazı işverenlere de iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini bizzat sunabilme imkanı getirilmiştir. 
 
Buna göre "gerekli niteliklere ve gerekli belgeye sahip olmasa" dahi 10'dan az çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyeri işverenleri veya işveren vekili tarafından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından ilan edilen eğitimleri tamamlaması şartı ile işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı tarafından verilecek hizmetleri verme hakkı getirilmiştir. 
 
Ancak, işverenlerin bakanlıkça açılacak kursu tamamlaması gerekmektedir. Ayrıca bu şekilde iş sağlığı ve güvenliği hizmeti verecek olan işverenler "işe giriş, periyodik muayeneler ve tetkikleri yapamayacaktır. 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 10'dan az çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerinde iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin üstlenilmesine ilişkin eğitim programları, eğitimin süresi ve eğiticilerin nitelikleri ile görevlendirmeye ilişkin hususlarda yönetmelik çıkartmaya yetkili kılınmıştır. 
 
Değişiklik yapılmadan önce tüm işyerlerinde "diğer sağlık personeli" unvanında işyeri hemşiresi çalıştırma zorunluluğu varken, bu değiştirilmiştir. Yalnızca on ve daha fazla çalışanı olan çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde işyeri hemşiresi çalışmasının zorunlu olması düzenlenmiştir. 
Çalışan sayısına bakılmaksızın tehlikeli ve az tehlikeli sınıftaki işyerleri ile 9 ve daha az çalışanı olan çok tehlikeli işyerlerinin diğer sağlık personeli çalıştırma zorunluluğu kaldırılmıştır. 
 
633l sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nun 2'nci maddesinin eklenen "e) Denizyolu taşımacılığı yapan araçların uluslararası seyrüsefer hâlleri." hükmü ile denizyolu taşımacılığı yapan araçların uluslararası seyrüsefer hâlleri İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası kapsamı dışına çıkartılmıştır. 
Yine yapılan değişiklik ile bu şekilde bizzat kendi iş sağlığı ve güvenliği hizmeti verebilecek işverenlerin tespiti hususu netleştirilmiştir. Buna göre 10'dan az çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerinin tespitindeki 10 çalışan hesaplanırken 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu ile 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu kapsamındaki öğrenci statüsünde olan çırak ve stajyerler, çalışan sayısının toplamına dâhil edilmeyecektir. 
 
6331 sayılı Kanun'da yapılan değişiklik ile işçiler için iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili olarak alınması gereken sağlık raporlarının işyeri hekimlerinden alınması zorunlu tutulmuştur. Ancak, 10'dan az çalışanı bulunan ve az tehlikeli işyerleri için ise çalışanlar için alınacak iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin sağlık raporlarının kamu hizmet sunucularından veya aile hekimlerinden de alınabilme hakkı getirilmiştir.
 
İBRAHİM IŞIKLI / DÜNYA

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Blog Arşivi