Facebook Takip edebilirsiniz

11 Eylül 2014 Perşembe

Kıdem tazminatı

 
Kıdem tazminatı

İş dünyasında kıdem tazminatı, işçi ve işvereni çok yakından ilgilendiren hukuksal bir işlemdir.
 
Kıdem tazminatı Türk İş Hukuku'na 1936 yılında 3008 sayılı İş Kanunu ile girmiştir. Bu Kanun 5518 ve 5868 sayılı Kanunlarla değiştirilmiştir. Daha sonra 931 sayılı İş Kanunu diğer Kanunu iptal ederek yürürlüğe girmiş ve sözünü ettiğimiz bu Kanunda; kıdem tazminatını 14'üncü madde geniş bir şekilde düzenlemiştir.

 
931 sayılı İş Kanunu daha sonra esastan iptal edilerek 1 Eylül 1991 tarih ve 13943 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 1475 sayılı İş Kanunu yürürlüğe girmiştir. 1475 sayılı İş Kanunu'na, 22 Mayıs 2003 tarih ve 25134 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 4857 sayılı İş Kanunu son vermiştir.
 
4857 sayılı İş Kanunu incelendiğinde kıdem tazminatı ile ilgili 112'nci maddesinde; "Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışanların Kıdem Tazminatı" başlığını görmekteyiz. Maddenin başlığından da anlaşılacağı üzere bu maddede yazılı hüküm, bazı kamu ve kuruluşlarındaki çalışan personeli ilgilendirmektedir. 4857 sayılı İş Kanunu'nda kıdem tazminatı başlıklı başkaca bir madde bulunmamaktadır.
 
Peki bu kadar önemli bir madde unutulmuş mudur? Başka bir soru daha, 1475 sayılı Kanun ortadan kalktığına göre bugüne kadar kıdem tazminatı hangi hüküm altında güvence de tutulmuştur.
 
Bunun cevabı 4857 sayılı İş Kanunu Geçici Madde 1'de karşımıza çıkmaktadır.
 
Geçici Madde 1 aynen aşağıdaki gibidir.
 
"Diğer mevzuatta 1475 sayılı İş Kanununa yapılan atıflar bu Kanuna yapılmış sayılır.
 
Bu Kanunun 120 nci Maddesi ile yürürlükte bırakılan 1475 sayılı İş Kanununun 14 üncü Maddesinin birinci fıkrasının 1 inci ve 2 nci bendi ile onbirinci fıkrasında, anılan Kanunun 16, 17 ve 26 ncı Maddelerine yapılan atıflar, bu Kanunun 24, 25 ve 32 nci Maddelerine yapılmış sayılır." denilmektedir.
 
Devam edecek. 
ENGİN MALAY / YENİGÜN

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Blog Arşivi