Facebook Takip edebilirsiniz

16 Eylül 2014 Salı

Madencilere Tanınan Haklardan Rahatsız Olan İşveren Üretimi Durdurdu

 Madencilere Tanınan Haklardan Rahatsız Olan İşveren Üretimi Durdurdu
 
01/01/2015 Tarihinde yürürlüğe girecek olan değişiklik Torba yasada yayınlandı.

MADDE 7 – 4857 sayılı Kanunun 63 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.

"Yer altı maden işlerinde çalışan işçiler için yer altındaki çalışma süresi; haftada en çok otuz altı saat olup günlük altı saatten fazla olamaz."

MADDE 4 – 4857 sayılı Kanunun 41 inci maddesinin sekizinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

"Bu Kanunun 42 nci ve 43 üncü maddelerinde sayılan hâller dışında yer altında maden işlerinde çalışan işçilere fazla çalışma yaptırılamaz.

Yer altında maden işlerinde çalışan işçilere, bu Kanunun 42 nci ve 43 üncü maddelerinde sayılan hâllerde haftalık otuz altı saati aşan her bir saat fazla çalışma için verilecek ücret, normal çalışma ücretinin saat başına düşen miktarının yüzde yüzden az olmamak üzere arttırılması suretiyle ödenir."

 

Madde ile;

Ø  Madenci 6 saat çalışır ,hafta 6 gün çalışma esası ile 36 saattir.

Ø  36 saati aşan çalışmalarda ise %100 zamlı olarak ücret alır.

Bu değişiklik şimdi özellikle madenciliğin başkenti olan ZONGULDAK ilinde faaliyet gösteren genelde sendika kapsamında olmayan işyerlerinde rekabet edemeyeceğiz ,zarar ediyoruz diyerek çalışanların işine sona erdirdiler.

 

Bu süreyi geçici iş durdurma diyorlar.

Çünkü günde 10 saat çalıştırdıkları madencileri 6 saat çalıştırıp , fazla mesai olarak en fazla %50 ödüyorlardı %100 ödeme ile karşı karşıya geldiler.

Üretimde daralma diyerek , işçileri işten çıkarma suretiyle yada direnme ile günde 7,5 saat çalıştıracaklar ,bunun içinde düzenlemeden yana olacaklar.

Ayrıca bu sahada iş yapan işverenler iş kazalarını neden göstererek 6331 yaptırımları ile ekonomik yönden yatırıma zorlandıklarını şikayet edeceklerdir.

Madencilere tanınan tüm bu haklar işveren için ek maliyet getireceği gerekçesiyle işletmecilerin üretimi durdurma kararı ile birlikte madenciler zor bir döneme girdiler.

Şimdi okullar açılmış , kurban bayramı yaklaşıyor.

ÇSGB özellikle bu haksız eve gönderilmeye karşı işletme sahiplerine yaptırımda bulunmalıdır.

Burada bakanlık çalışanlara sahip çıkmalıdır.

 

Ø  Maden sektöründe çalışan tüm işçiler için "55" olan emeklilik yaşı "50" olarak yeniden düzenlenmiştir  

Ø  Linyit" ve "Taşkömürü" çıkaran madencilere ödenecek ücret miktarı asgari ücretin iki katından az olamayacaktır.

Ø  Maden sektöründe çalışan tüm işçiler için çalışılmayan günler de çalışılmış gibi yıpranmaya (fiili hizmet süresi zammına) dâhil edilecektir. Maden yeraltı işlerinde çalışanların hafta tatili, genel tatil, ulusal bayram, yıllık izin, sıhhi izin, eğitim, kurs ve iş öncesi ve sonrası hazırlık süreleri de yeraltında çalışılıyormuş gibi SGK'ya bildirilerek bu sürelerde yıpranmaya dâhil edilecektir.

Ø  Yer altında çalışan madencilere fazla çalışma yaptırılamayacağı (İş Kanununda sayılan zorunlu ve olağanüstü haller dışında) düzenlenmiştir. Zorunlu ve olağanüstü hallerde yapılacak fazla çalışma için ise saat başı ücret en az iki katı olarak ödenecektir.

Ø  Yer altı işlerinde çalışan işçilerin işten çıkarılması kıdem süresine bakılmaksızın ancak gerekçe ile yapılabilecek, gerekçesiz işten çıkarma yapılamayacak, böylece iş güvencesi güçlendirilmiş olacaktır.

Ø  Yeraltında çalışan işçiler için yıllık izin süreleri 4 gün artırılmıştır.

Ø  Madenciler için yer altında çalışma süresi haftalık 36 saat, günlük ise 6 saatle sınırlandırılmıştır.

Vedat İlki / alitezel.com
 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Blog Arşivi