Facebook Takip edebilirsiniz

30 Eylül 2014 Salı

Patronun İşçiden Aldığı Belgenin Hukuki Değeri Yok

  Patronun İşçiden Aldığı Belgenin Hukuki Değeri Yok
SORU: Bir belediyede işçi olarak 3 yıldır çalışıyorum. Taşeron firma işçisiyim. Geçtiğimiz hafta işveren bizi toplayıp işyerinde kendisine bağlı teknik işlerle uğraştığımızı, sadece kendi işyerine dair haklara sahip olduğumuza dair belge imzalattı. Bunun yasal bir geçerliliği var mıdır?
 
CEVAP: Alt işveren, bir işyerinde yürütülen mal ve hizmetlerin üretimine ilişkin asıl işin bir bölümünde veya yardımcı işlerde, işletmenin ve işin gereği ile teknolojik nedenlerle uzmanlık gerektiren alanlarda iş alan ve bu iş için görevlendirdiği işçilerini sadece bu işyerinde çalıştıran işveren olarak tanımlanmaktadır. Asıl işveren ise, alt işverenin iş aldığı işverendir. Bu yasal tanımlara göre asıl işveren ve alt işverenlik ilişkisinin varlığından söz edilebilmesi için, iki ayrı işverenin olması, mal veya hizmet üretimine dair bir işin varlığı, işçilerin sadece asıl işverenden alınan iş kapsamında çalıştırılmaları ve taraflar arasında muvazaalı (hileli) bir ilişki bulunmaması gerekmektedir. 
Bu tanımlardan görüleceği üzere sizin durumunuzda asıl işveren ve alt işveren ilişkisinin varlığı açıktır ve bu durumda alt işverenin sizden kanuna karşı olarak aldığı söz konusu belgenin hiçbir hukuki değeri bulunmamaktadır. Dolayısıyla, size karşı asıl işveren de alt işverenle birlikte hukuken sorumludur. 
Üstelik yasal olarak verilmesi mümkün olmayan bir işin alt işverene bırakılması halinde bu durumda muvazaalı bir ilişkiden söz edilir ve alt işverenin işçileri baştan itibaren asıl işverenin işçisi sayılmaktadırlar. Bu durum, İş Kanununun 2. maddesinde açıkça ifade edilmiştir. 
Yargıtay da kararlarında bu hususu vurgulamıştır. Yargıtay, kamu işverenleri bakımından da farklı bir uygulamaya gidilmesinin hukuken korunamayacağını belirtmiş ve bu doğrultuda görüş bildirmiştir. (Yargıtay 7. H, 03.07.2013 Tarih, 2013/ 16442 E, 2013/ 12559 K) Dolayısıyla, sizin durumunuzda alınan belgenin hiçbir hukuki geçerliliği bulunmadığı gibi eğer alt işveren ile asıl işveren belediye arasındaki iş ilişkisinde muvazaa bulunması durumunda baştan itibaren asıl işveren işçisi olarak kabul edilirsiniz. 
Devrim Avcı
http://www.evrensel.net/kose-yazisi/72377/patronun-isciden-aldigi-belgenin-hukuki-degeri-yok.html#.VCp4GGccTIV
 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Blog Arşivi