Facebook Takip edebilirsiniz

8 Eylül 2014 Pazartesi

SGK işveren teşvikleri çok avantajlı

                 SGK işveren teşvikleri çok avantajlı
İstanbul'dan okurumuz Emrullah Birgenoğlu soruyor: "Bünyamin bey, mobilya atölyemiz var, mobilya üretiyoruz. Yeni açılan imalathanemizde 18 çalışanımız var. Çalışanlarımızı sigortalı gösteriyoruz, kimseyi sigortasız çalıştırmıyoruz. Ama primler çok yüksek. SGK'nın buna indirimleri var mı? 5 Puanlık indirimi söylediler, bundan nasıl faydalanırız? Ayrıntılı açıklar mısınız?"

Sayın okurum, SGK'nın işverenlere yönelik olarak uyguladığı birçok prim teşviki bulunuyor.

Ne yazık ki pek çok işveren eşitli teşviklerden yararlanabilme hakkı olmasına karşın bunu bilmiyor ve faydalanmıyor.

İşverenlerin en çok faydalandıkları ve çok avantajlı olan teşvik ise halk arasında "5 Puanlık Prim Teşviki" veya "5 Puanlık İşveren Desteği" olarak bilinen teşvik.

Ancak 5 Puanlık İşveren Desteği SGK'ca uygulanan tek teşvik uygulaması değil. Bunun yanında ilave çalışana, kültür ve turizm yatırımlarına, kadın ve genç çalışanlara, engelli çalışanlara, stratejik nitelikteki yatırımlara, gelişmekte olan yörelerdeki yatırımlara da birçok SGK prim teşviki uygulanıyor.

Bu yazımızda sorunuz üzerine 5 Puanlık prim teşvikinin nasıl uygulandığını açıklamaya çalışalım, SGK'nın uyguladığı diğer avantajlı teşvikleri sonraki yazılarımıza bırakalım.

5 Puanlık Teşvik Çok Avantajlı

5 Puanlık Teşvik yalnızca hizmet akdiyle (yeni tabirle 4/1-a'lı) işçi çalıştıran özel sektör işyerlerine verilen ve tüm Türkiye'deki işverenleri kapsayan bir teşvik.

5 Puanlık Prim Teşviki malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primlerinden, işveren hissesinin beş puanlık kısmına isabet eden tutarın Hazinece işveren adına SGK'ya ödenmesi şeklinde uygulanıyor.

Bilindiği üzere malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları prim oranı, sigortalının prime esas kazancının % 20'si. Bunun % 9'u sigortalı hissesi, % 11'i işveren hissesi.

İşte bu 11 puanlık işveren hissesinin 5 Puanı Hazine tarafından karşılanıyor.

Adı 5 Puan olsa da 5 Puanlık Teşvik totalde %30'lara varan oranda ciddi bir indirim demek.

Dahası 5 Puanlık Teşvik ile başka bir sigorta prim desteğinin aynı dönem için birlikte uygulanması halinde, 5 Puanlık Teşvik önce olmak üzere her ikisi de uygulanabiliyor. Yani işverenin avantajı çok daha yüksek oranlara çıkabiliyor.

Yararlanma Şartları Nelerdir?

5 Puanlık teşvikten yararlanarak priminizin bir kısmının Hazine tarafından ödenmesi hakkında yararlanmak için gerekli olan şartlar ise şunlar:

-                     Çalıştırdığınız sigortalılarla ilgili olarak aylık prim ve hizmet belgelerinin her ay en geç yasal süresi olan 23'ü gece yarısına kadar SGK'ya gönderilmesi.

-                     Sigortalıların tamamına ait sigorta primlerinin sigortalı hissesine isabet eden miktarının ve Hazinece karşılanmayan işveren hissesine ait miktarın yasal süresi olan ay sonuna kadar önemesi, geciktirilmemesi

-                     Sosyal Güvenlik Kurumuna prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcunuzun bulunmaması.

Bu şartlardan özellikle kayıtdışı istihdama tevessül edilmemesi büyük önem arz ediyor.

SGK'ya Borcu Bulunan Teşvikten Yararlanamıyor

Genel kural olarak diğer teşviklerde de olduğu gibi SGK'ya borcu bulunan 5 Puanlık Teşvikten de yararlanamıyor.

Ancak SGK'ya olan prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarını SGK'ya başvurup tecil ettirmiş veya taksitlendirmiş olanlar bu yapılandırmaları veya tecilleri bozulmadıkça teşvikten yararlanıyor.

Ayni şekilde 2003, 2006 ve 2011 yıllarında olduğu çıkan prim aflarından faydalanıp halen taksit ödeyenler de bu yapılandırmaları bozulmadığı sürece 5 Puanlık Prim Teşviki imkânından yararlanabiliyor.

Hazinece karşılanan prim tutarları gelir ve kurumlar vergisi uygulamalarında gider veya maliyet unsuru olarak dikkate alınamıyor.

Hangi İşverenler Kapsamda Değil?

5 Puanlık Teşvikin yalnızca hizmet akdiyle işçi çalıştıran özel sektör işyerlerine verildiğini söylemiştik.

5 Puanlık Teşvikten kamu kurum ve kuruluşlarına ait işyerleri yararlanamıyor, zira bu teşvik özel sektör işyerlerini kapsamakta.

Ancak özel sektör işvereni olmasına karşın 5 puanlık teşvikten yararlanamayan işverenler de var.

Devlet İhale Kanununa, Kamu İhale Kanununa ve uluslararası anlaşma hükümlerine istinaden yapılan alım ve yapım işleri ile Kamu İhale Kanunundan istisna olan alım ve yapım işleri ihale ve diğer usullerle alan işverenler 5 Puanlık Teşvikten yararlanamıyor.

Keza sosyal güvenlik destek primine tabi emekli çalışanlar hakkında da 5 Puanlık Teşvik uygulanamıyor.

Yap-İşlet-Devret modeli ile üretim yapan işyerleri ise 5 Puanlık Teşvikten yararlanabilmekte.

506 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesi kapsamındaki banka ve sigorta şirketi sandıklarının personeli için de 5 Puanlık Teşvikten yararlanılabiliyor.

Yurtdışına Götürülen İşçilere de Var

Geçmişte özel sektör işverenlerince yurtdışında çalışmaya götürülen işçiler 5 Puanlık Teşvikten yararlanamıyordu.

Ancak 2013 yılında yapılan değişiklik ile özel sektör işverenlerinin yurt dışındaki işyerlerinde çalıştırılmak üzere sigortalı olarak yurt içinden götürülen sigortalılar için de bu teşvik getirildi.

Bilindiği üzere yurt dışında götürülen işçileri için Genel sağlık sigortası (GSS) primi ödenmesi gerekiyor.

Bu ise sigortalının prime esas kazancının % 12,5'i oranında. Bu primin % 5'i sigortalı, % 7,5'i ise işveren hissesi.

İşte bu işveren hissesi olan 5 Puanlık tutar da aynen yurt içindeki işçilere uygulanan esaslar ile yurtdışında çalışan, örneğin Kazakistan'a inşaat ihale alan şirketçe oradaki inşaat işi için götürülen çalışanlara da uygulanıyor.

Teşvikten Nasıl Yararlanacaksınız?

5 puanlık prim teşviki uygulamasından yararlanmak çok da kolay.

İşverenlerin yalnızca her ay e-bildirge sistemi üzerinden Aylık Prim ve Hizmet Belgesi'ni 05510 kodu ile göndermeleri gerekiyor.

Sistem işverenlerin otomatik olarak sistemden yararlanma hakları olup olmadığını kontrol etmekte, teşvikten yararlanma hakkı olanlara 05510 kodunu açmakta.

SGK tarafından prim borcunuz Hazine tarafından karşılanacak kısım düşülerek tahakkuk ettiriliyor. Size de ay sonuna kadar gidip kalan borcunuzu eksiksiz yatırmak kalıyor.

Burada dikkat etmenizi tavsiye ettiğimiz en önemli şey sigortasız yani kayıt dışı kimseyi çalıştırmamanız. Eğer çalıştırırsanız ve bu durum yıllar sonra SGK tarafından tespit edilirse e-bildirge sisteminin size açtığı 05510 kodundan dolayı faydalandığınız teşvikler faizi ve cezasıyla geri istenir.

 

---

 

Kıssadan Hisse

"Acınmaktansa kıskanılmak daha iyidir."

— Heredot

 

---

 

Sorularınız:

www.twitter.com/bunyaminesen

http://www.memurhaber.com/sgk-isveren-tesvikleri-cok-avantajli-a1340.html

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Blog Arşivi