Facebook Takip edebilirsiniz

24 Eylül 2014 Çarşamba

Tazminatınızı alabilirsiniz

Tazminatınızı alabilirsiniz

SORU: Patron işyerinden beni çıkarmak istiyor. Bana istifa dilekçesi yaz ama sana haklarını öderim dedi. Ben de bunun üzerine kabu ettim ve dilekçemi yazdım. Ama bana 9 yıllık tazminatımı ödemiyor şimdi. Bu durumda tazminatımı almak için dava açsam hakkım olur mu?
CEVAP: İşçinin haklı bir nedene dayanmadan ve bildirin öneli tanımaksızın iş sözleşmesini feshi istifa olarak değerlendirilmektedir. Şarta bağlı bir istifa ise kural olarak geçerli kabul edilmemektedir. Uygulamada en sık karşılaşılan şekli ise, işçinin kıdem ve ihbar tazminatı haklarının ödenmesi şartıyla ayrılma talebi istifa olarak değil, ikale yani bozma sözleşmesi olarak değerlendirilmektedir.
Ayrıca, bir diğer durum da işçinin istifa dilekçesindeki iradesinin fesada uğratılması da sıkça karşılaşılan durumlardan birisidir. İşçinin tazminatlarının ödeneceği sözü vermek ve benzeri baskılarla işçiden yazılı istifa dilekçesi vermesine zorlamak durumlarında gerçek bir istifa iradesinden söz etmek mümkün değildir. Bu durumda iş sözleşmesinin feshinin işveren tarafından yapıldığı kabul edilmektedir. İşverenin baskı uygulaması sonucu verilen istifa dilekçesine değer verilemez.
Bu gibi durumlarda Yargıtay, feshin işveren tarafından gerçekleştirildiği ancak işveren feshinin haklı olup olmadığının değerlendirilmesini yapmaktadır. (Yargıtay 7. HD, 03.07.2013 Tarih, 2013/16406 E, 2013/ 12573 K) İşçinin haklı nedenle derhal fesih nedenlerinin bulunduğu ve fesih yoluna gideceği esnada da iradesi fesada uğratılarak işverence istifa dilekçesi alınması durumunda da istifaya geçerlilik tanınmamaktadır Yargıtay tarafından. Bu durumda işçinin iş sözleşmesini haklı nedenle feshettiği sonucuna varılmaktadır.
İstifa belgesine dayanılmakla birlikte, işçiye ihbar ve kıdem tazminatlarının ödenmiş olması, Türkiye İş Kurumu'na yapılan bildirimde işveren feshinden söz edilmesi gibi çelişkili durumlarda bu çelişkinin değerlendirilmesi gerekir. İstifanın ardındaki gerçek durum araştırılmalıdır.
Dolayısıyla sizin durumunuzda da iradenizin fesada uğratıldığı görülmektedir ve bu durumda açacağınız bir alacak davası ile birlikte kıdem ve diğer yasal haklarınız için iş mahkemesine başvurmanız gerekmektedir.
Devrim AVCI
http://www.evrensel.net/kose-yazisi/72321/tazminatinizi-alabilirsiniz.html#.VCKGw2ccTIV

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Blog Arşivi