Facebook Takip edebilirsiniz

25 Eylül 2014 Perşembe

TORBA YASA ÇIKTI GÖZLER YÖNETMELİK VE GENELGELERDE/SGK ŞEFLERİNE HAKSIZLIK YAPMAYIN

 
TORBA YASA ÇIKTI GÖZLER YÖNETMELİK VE GENELGELERDE/SGK ŞEFLERİNE HAKSIZLIK YAPMAYIN
11/09/2014 Tarihli Resmi Gazetenin mükerrer sayısında 6552 sayılı Torba Kanun yayınlanmıştır.
Özellikle 4857 sayılı İş Hukuku,5510 sayılı SS ve GSSK ,3201 sayılı Yurtdışı Borçlanması Esaslarını Düzenleyen Kanun,6331 sayılı İSG Kanununda değişikliklere gidilmiştir.
Bu kanunlarda köklü düzenlemeler yapıldığı için Kanun muhatabı olan ÇSGB bürokratları da Yönetmelik,Tebliğ ve Genelgelerde hızla yeni düzenlemelere yer vermeleri gerekiyor.
Kurumlardaki ünite çalışanları Ekim ayından itibaren yoğun bir tempoda 3 ay boyunca borç yapılandırmasıyla ilgili  mesai harcıyacaklardır.
Bunun yanında tahsilat aşamasına geçildiğinde diğer üniteler tahsilatlara göre icra servisleri ile bağlantı kuracaklardır.
Sayın Meslektaşlar yönetmelik ,genelgeler ,tebliğler ile başımız dönecektir.
Şimdiden hem değişen kanunlara hem de ikincil mevzuata hazırlıklı olma da fayda var.
**
SGK ŞEFLERİ 666 KHK İLE GİDEN HAKLARI GERİ VERİLMELİDİR
Eşit işe eşit ücret yerine eşit ünvana eşit ücret sistemi getirilmiştir.
Bugünlerde yeniden Torba yasa ile kapsamlı bir prim affı çalışması gündeme geldiğinde ,bir çok ünite mesai saati gözetmeden yoğun bir tempo da çalışmaya zorlanacaktır.
SGK giden bir çok işveren ,sigortalı ,GSS sorunlarında öncelikle ünitelerde görev yapan şeflerimiz ile sorunlarını paylaşacaktır.
Konun ilk çözüm ortağı şefler olacaktır.
Yönetmelikleri ,Genelgeleri okuyacak ünite memuruna anlatacak sorunları olan işveren ,sigortalıya çözüm yolları sunacaktır.
İşveren servisi şefleri ise hızla dosyaları tarayarak borçlu işverenleri yeni yapılandırma ile bilgilendirecek SGK kasasına tahsil edilmesinde güç olan primleri kazandıracaktır.
Son yıllarda yapılan düzenleme ile SGK bir çok çalışanın özlük hakları geri planda bırakılmıştır.
Ek göstergeler/Hizmet Tazminatları yeterince verilememiştir.
Özellikle uzmanlık kadroları ihdas edilmemiştir.
SGK bir çok çalışan kendi çalıştıkları birimlerin sorunlarını duyurmak adına Dernekleşme aşamasına girmiştir.
Yılda iki kez verilen ikramiyeler yok sayılmış.
Fazla Mesailer ödenmez olmuş.
Ek ödemeler ödenmiyor.
Büyükşehirlerde görev yapan memurların ücretleri ise düşük seviyelerde kalmıştır.
Şef ile Müdür arasında maaş açısından makas açılmıştır.
Memur ile şef arasında maaş yönünden fark ortadan kalkmış ,sorumluluğa karşı aldıkları maaşlar komik olmuştur.

Şeflik SGK kariyer meslek olmalıdır.
Şeflere SGK uzmanlık önü açılmalı ,ek gösterge ,özel hizmet tazminatları işin ağırlığına göre şeflere maddi oranda yansıtılması gereklidir.
Bugün SGK omurgasını oluşturan şeflere karşı duyarlı davranılması gerekir.
ATAMA BEKLEYEN 711 ŞEFİ  ÜZMEYE HAKKIMIZ YOKTUR.
HAKLI İSTEKLERİNE DUYARSIZ KALMAMA ADINA AŞAĞIDAKİ YAZIYI BİR KEZ DAHA PAYLAŞALIM!!!!!!
Şef kadrolarının ilk duyuruda ilanen edilen 711 sayısının altına düştüğü iddiasının; boş bulunan mevcut şef kadro sayısının tamamının ilan edilmediği ve 05.04.2014 tarihinden bu yana devam etmekte olan süreçte merkez müdür yardımcılığına atama yapılacak olması, emeklilik, istifa, ölüm, kurumlar arası nakil gibi şef kadrolarında yaşanan boşalmalar düşünüldüğünde makul olmadığı düşünülmektedir.
İl bazında ilan edilen şef kadrolarında değişikliğin olduğu iddiası da iller arası kadroların değiştirilmesi suretiyle bu sorunun da kolayca çözülebileceği açıktır.
Hali hazırda herkesçe çok net bilinmekte olduğu üzere Şef kadrosunun mali haklarının kadronun gerekleri ile çelişecek düzeyde düşük olduğu, 666 sayılı KHK hükümlerine istinaden ödenmekte olan fark tazminatlarının da atamalar neticesinde ödenemeyeceği düşünüldüğünde atamaların Aralık ayına bırakılması durumunda kışın ortasında yapılacak şehir değişikliklerinin büyük mağduriyete neden olacağı ortadadır.
Yine bilindiği gibi Kamu Kurum ve Kuruluşları Personeli Görevde Yükselme Yönetmeliğinde Bakanlar Kurulunca yapılan değişikliklerle ek değerlendirme formunun kaldırılması kurum tarihinde benzeri olmayan bir şekilde toplam personelin yüzde kırkının sınava alınmasını sağlamış ve özellikle genç personelin sınav süreçlerine dahil olmaları sonucunu doğurmuştur.
Bu açıdan değerlendirildiğinde 05.04.2014 tarihinde yapılan bu sınavlar, kurumsal motivasyon ve fırsat eşitliği adına çok yararlı sonuçlar sağlamıştır. Kurumsal açıdan bir dönüm noktası niteliği taşımaktadır. Süreçte yaşanan olağan dışı gecikmeler ise bu algıya zarar vermektedir.
Basit kadro aktarımlarıyla çözülmesi halinde, açıklanan takvime rağmen her zaman kurum üst yönetimince dile getirildiği üzere personel odaklı yaklaşım çerçevesinde düşünülerek personel nezdinde büyük itibar sağlayacaktır.
Sınavı kazanan 711 şef adayı 6 aydır süregelen atama beklentisi içinde olduğundan, iş verimliliğinde çok büyük düşüşler yaşanmaktadır. Bu dinamik popülasyonun bir an önce kurum iş süreçlerine dahil edilmesi kurumsal amaçlar açısından da büyük gereklilik göstermektedir.
Yaklaşık 6 ayı bulan ve daha ne kadar süreceği de kestirilemeyen bu belirsizliğin sınavı kazanan kitlenin üzerinde yarattığı olumsuz psikoloji; adayların zihinsel ve fiziksel açıdan, kurumsal amaçları bir yana bırakarak sırf bu sorunla meşgul olmalarına neden olmaktadır.
6552 Sayılı İş Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması İle Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanunla ile yeni bir prim affı getirilmiş ve bu af uygulamasının Ekim- Aralık ayları arasını kapsayacağı düşünüldüğünde sınavda niteliklerini kanıtlamış olan bu 711 şef adayının bu yeni yoğun iş yükü karşısında da gerektiği gibi fayda sağlayamayacağının tahmin edilmesi hiç de zor olmayacaktır.
Yukarıda sayılan tüm bu sorunların acilen çözüme kavuşturulması yerinde olacaktır.
Buraya kadar açıklanan tüm bu hususlar göz önüne alındığında şef adaylarının tercih ve atama işlemlerinin daha fazla zaman kaybedilmeksizin yapılmasının uygun olacağı ve bayramdan önce atamaların yapılması gerektiği görülmektedir.

VEDAT İLKİ
vedat.uzman@gmail.com
http://www.alosgk.com/2014/09/iscinin-is-guvenligini-uygulamamasi/


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Blog Arşivi