Facebook Takip edebilirsiniz

15 Eylül 2014 Pazartesi

Torba Yasa'daki Son Değişiklikler -1

 Torba Yasa'daki Son Değişiklikler -1
Son altı aydır gündemi meşgul eden konuların başında Torba Yasa geliyordu. Özellikle Soma Maden Ocağında yaşadığımız 301 madenci işçi kardeşimizin vefatı ile birlikte bu kanunda yeni düzenlemeler yapılarak haziran ayında yayınlanması düşünülürken, Cumhurbaşkanlığı seçiminin sonuçlanmasıyla, yeni hükümetin ilk icraatı yarım kalan Torba Yasa görüşmeleri için iktidar, muhalefet müzakereleriyle Cumhurbaşkanlığı makamına sunuldu. Yasa 10.09.2014 tarihinde TBMM'de kabul edilen 6552 sayılı Kanun 11.09.2014 tarihli RG 29116 mükerrer sayısında "İş Kanunu İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması İle Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun" yayınlandı.
6552 sayılı Torba Kanun, 146 maddeden oluşuyor.


SOMA MADEN KAZASI İLE BİRLİKTE MADEN ÇALIŞANLARINA YENİ HAKLAR VERİLDİ
İşe İade Davalarında Maden İşçisinde Kıdem Şartı Aranmayacak.
Maden İşçisi Hafta 36 saat Çalışır, Fazla Mesaisi %100 Zamlı Ödenir
Yer altı maden işlerinde çalışan işçiler için yer altındaki çalışma süresi; haftada en çok 36 saat olup günlük 6 saatten fazla olamaz. Yer altında maden işlerinde çalışan işçilere, 4857 sayılı 42'nci ve 43'üncü maddelerinde sayılan hâllerde haftalık 36 saati aşan her bir saat fazla çalışma için verilecek ücret, normal çalışma ücretinin saat başına düşen miktarının %100'den az olmamak üzere arttırılması suretiyle ödenir.
Maden İşçisinin Yıllık İzin Süresi 4 Gün Artırıldı
4857 sayılı Kanunun 53'üncü maddesinde yapılan değişikle birlikte, yer altı işlerinde çalışan işçilerin yıllık ücretli izin süreleri +4 gün arttırılarak uygulanır.
İşçilere verilecek yıllık ücretli izin süresi, hizmet süresi; 1 yıldan 5 yıla kadar (5 yıl dâhil) olanlara 14 günden, (madenci=18 gün), 5 yıldan fazla 15  yıldan az olanlara 20 günden, (madenci=24 gün), 15 yıl (dâhil) ve daha fazla olanlara 26 günden, ( madenci=30 gün) az olamaz.
Maden İşçisinin Maaşı 2 Asgari Ücret Oldu
"Linyit" ve "Taşkömürü" çıkarılan iş yerlerinde, yer altında çalışan işçilere ödenecek ücret miktarı 4857 sayılı Kanunun 397uncu maddesi uyarınca belirlenen asgari ücretin iki katından az olamaz.
Maden İşçisi 50 Yaşında Emekli Olacak
Bakanlıkça tespit edilen maden iş yerlerinin yer altı işlerinde sürekli veya münavebeli olarak en az 20 yıldan beri çalışan sigortalılar için ikinci fıkrada belirtilen yaş şartı 50 olarak uygulanır.
Maden İşçisinin Fiili Hizmet Tespitinde Yeni Düzenleme
Tablonun (10) numaralı sırasında belirtilen sigortalıların, fiili hizmet süresi zammından yararlandırılacakları dönem içinde kalan; yıllık ücretli izin, sıhhi izin, hafta tatili, ulusal bayram ve genel tatil günleri ile eğitim, kurs, iş öncesi ve sonrası hazırlık sürelerinde fiilen çalışma ve söz konusu işlerin risklerine maruz kalma şartı aranmaz.
SOMA MADENİNDE HAYATINI KAYBEDENLER İÇİN YAPILAN DÜZENLEME
13.05.2014 tarihinde Manisa ilinin Soma ilçesinde meydana gelen maden kazası sonucunda ölen sigortalının; SGK olan her türlü borçları terkin edilir ve hak sahiplerine 5510/32'nci maddenin ikinci fıkrasının (a) bendinde öngörülen şartlar aranmaksızın bu 5510 sayılı Kanun hükümlerine göre aylık bağlanır. 5510 sayılı Kanunda öngörülen primlerin eksik olan kısmı Maliye Bakanlığınca Kuruma ödenir.
Ölen sigortalının anne ve babasına gelir ve aylık bağlanmasında, 5510/34'üncü maddenin birinci fıkrasının (d) bendinde belirtilen her türlü kazanç ve irattan elde etmiş olduğu gelirinin asgari ücretin net tutarından daha az olması ve diğer çocuklarından hak kazanılan gelir ve aylıklar hariç olmak üzere gelir ve/veya aylık bağlanmamış olması şartları aranmaz.
Birinci fıkrada belirtilen nedenlerden dolayı ölen sigortalının eş ve çocuklarından birisi, eşi ve çocuğu yoksa kardeşlerinden birisi olmak üzere toplam bir kişi hakkında 3713 sayılı Kanunun ek 1'inci maddesindeki istihdama ilişkin hükümler ayrıca uygulanır.

LÜTFİ KÖKSAL / TÜRKİYE GAZETESİ

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Blog Arşivi