Facebook Takip edebilirsiniz

18 Eylül 2014 Perşembe

"Torba Yasa"daki son değişiklikler

"Torba Yasa"daki son değişiklikler
 
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNUNDA YENİ DÜZENLEMELER
İstisna kapsamına denizyolu taşımacılığı yapan araçların uluslararası seyrüsefer hâlleri ilave edilmiştir.

AZ TEHLİKELİ İŞ YERLERİNDE İŞ YERİ HEKİMİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI EĞİTİMLE İŞVEREN OLACAK
Belirlenen niteliklere ve gerekli belgeye sahip olmayan ancak 10'dan az çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıfta yer alan iş yeri işverenleri veya işveren vekili tarafından Bakanlıkça ilan edilen eğitimleri tamamlamak şartıyla işe giriş ve periyodik muayeneler ve tetkikler hariç iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yürütebilirler.

SAĞLIK RAPORU ALINMASI KARMAŞASI BİTİYOR
İş yeri Hekimi Sağlık Raporu Düzenleyecektir. 10'dan az çalışanı bulunan ve az tehlikeli iş yerleri için ise kamu hizmet sunucuları veya aile hekimlerinden de alınabilir

SÜRESİZ ÇALIŞMA İZNİ İÇİN YENİ DÜZENLEME
Türkiye'de kesintisiz en az sekiz yıl ikamet izni ile kalmış olan veya en az sekiz yıl kanuni çalışması olan yabancılara, süresiz çalışma izni verilir. Süresiz çalışma izni verilen yabancılar, 6458 sayılı Kanunun 44'üncü maddesinde belirtilen uzun dönem ikamet izninin sağladığı haklardan yararlanırlar.

İŞE İADE DAVASI SONUCUNA GÖRE İŞSİZLİK SİGORTASI ÖDEME ESASINDA DEĞİŞİKLİK
İşe iade davası nedeniyle yatırılan primlerin son günü esas alınarak işsizlik ödeneği hak sahipliği belirlenir ve işsiz geçen dönem için ödeme yapılır.

YURT DIŞI BORÇLANMADA YENİ DÜZENLEME
Mavi/Pembe Kartlılar İçin Düzenleme
Türk vatandaşları ile doğumla Türk vatandaşı olup da çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybedenlerin 18 yaşını doldurduktan sonra Türk vatandaşı olarak yurt dışında geçen ve belgelendirilen sigortalılık süreleri ve bu süreleri arasında veya sonunda her birinde 1 yıla kadar olan işsizlik süreleri ile yurt dışında ev kadını olarak geçen süreleri, bu Kanunda belirtilen sosyal güvenlik kuruluşlarına prim ödenmemiş olması ve istekleri hâlinde, bu Kanun hükümlerine göre sosyal güvenlikleri bakımından değerlendirilir.
Sözleşmeli Ülkede İşe Giren Türk İşçisi İlk İşe Giriş Tarihi Mahkemesiz Geçerli Olacak
Uluslararası sosyal güvenlik sözleşmelerinde Türk sigortasına girişinden önce akit ülke sigortasına girdiği tarihin Türk sigortasına girdiği tarih olarak kabul edileceğine ilişkin özel hüküm bulunan ülkelerdeki sigortalılık sürelerini borçlananların akit ülkede ilk defa çalışmaya başladıkları tarih, ilk işe giriş tarihi olarak kabul edilir.

5510 SAYILI SS ve GSSK YENİ DÜZENLEMELER
Ev hizmetçisi için yeni tanımlama yapıldı
5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 6'ncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde yer alan "(ücretle ve sürekli olarak çalışanlar hariç)" ibaresi "(Kanunun ek 9'uncu maddesinin ikinci fıkrası kapsamında sigortalı olanlar ile ücretle aynı kişi yanında ay içinde 10 gün ve daha fazla süreyle çalışanlar hariç)" şeklinde değiştirildi.

YURT DIŞINDAN GELEN YABANCI ÇALIŞANLAR İÇİN 3 AYLIK SÜRE SINIRI
Uluslararası sosyal güvenlik sözleşmeleri hükümleri saklı kalmak kaydıyla; yabancı bir ülkede kurulu herhangi bir kuruluş tarafından ve o kuruluş adına ve hesabına Türkiye'ye 3  ayı geçmemek üzere bir iş için gönderilen ve yabancı ülkede sosyal sigortaya tabi olduğunu belgeleyen kişiler ile Türkiye'de kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlardan, yurt dışında ikamet eden ve o ülke sosyal güvenlik mevzuatına tabi olanlar.

AĞIR ENGELLİ TANIMI GELDİ
Emeklilik veya yaşlılık aylığı bağlanması talebinde bulunan kadın sigortalılardan başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede ağır engelli çocuğu bulunanların, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra geçen prim ödeme gün sayılarının dörtte biri, prim ödeme gün sayıları toplamına eklenir ve eklenen bu süreler emeklilik yaş hadlerinden de indirilir.
Lütfi Köksal
http://www.turkiyegazetesi.com.tr/lutfi-koksal/582330.aspx
 
 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Blog Arşivi