Facebook Takip edebilirsiniz

24 Eylül 2014 Çarşamba

YAPILANDIRMA BAŞVURUNLARINDA SGK DA NE KADARLIK FAİZ SİLİNECEK

YAPILANDIRMA BAŞVURUNLARINDA SGK DA NE KADARLIK FAİZ SİLİNECEK

Torba yasayla, Sosyal Güvenlik Kurumuna olan borçların TEFE/ÜFE/Yİ-ÜFE aylık değişim oranları üzerinden hesaplanacak faiziyle ve uzun süreli taksitler halinde ödenmesine imkan sağlanmıştır.
TEFE/ÜFE/Yİ-ÜFE  aylık değişim oranları üzerinden hesaplanacak faizin, 5510 sayılı Kanunun 89 uncu maddesine göre hesaplanan faize göre oldukça düşük olması nedeniyle mevcut  borçların yapılandırılarak ödenmesinin, kaçırılmaması gereken bir fırsat olduğunu hatırlatmak faydalı olacaktır.
Bu durumun daha iyi anlaşılabilmesi için yıllar itibariyle Sosyal Güvenlik Kurumuna borcu bulunan bir kişinin mevcut borçlarını yapılandırdığında, 5510 sayılı Kanunun 89 uncu maddesine göre hesaplanan faiz ile yapılandırmaya başvurulması halinde TEFE/ÜFE/Yİ-ÜFE aylık değişim oranları üzerinden hesaplanan faizi gösterelim istedik.
 
                                                            5510 SAYILI           YAPILANDIRMAYA   
TEBLİĞ                                             KANUNA GÖRE          BAŞVURULUMASI               
TARİHİ         BORÇ ASLI           GECİKME ZAMMI         HALİNDE GEC.ZAM.  
1990/01             1.000,00        70.502,46                     7.696,50            
1995/01             1.000,00        50.151,76                     4.803,50            
1998/01              1.000,00       29.124,12                     3.036,50            
1999/01              1.000,00       22.396,96                     2.635,50            
2000/01              1.000,00       16.558,30                     2.105,50            
2001/01              1.000,00       13.596,66                     1.868,50            
2002/01              1.000,00         8.858,03                     1.191,50             
2003/01              1.000,00         5.304,06                        899,50            
2003/10              1.000,00         3.461,03                        857,50            
2004/01              1.000,00         3.208,27                        809,50            
2005/01              1.000,00         2.383,01                        730,70            
2006/01              1.000,00         1.923,44                        653,70            
2007/01              1.000,00         1.450,44                        555,70            
2008/01              1.000,00         1.078,21                        477,00            
2009/01              1.000,00            745,76                        411,80            
2010/01              1.000,00            561,25                        345,50            
2011/01              1.000,00            416,42                        241,20             
2012/01              1.000,00            298,68                        153,10            
2013/01              1.000,00            201,07                        134,50            
2014/01              1.000,00            114,00                          16,60            
TOPLAM                20.000,00         232.333,93                          29.623,80 
         
Yukarıdaki hesaplamadan da anlaşılacağı üzere borçlarını torba yasaya göre yeniden yapılandıran borçluların faizleri önemli derecede düşeceği gibi, bu şekilde hesaplanan borcun tamamının 2/2/2015 tarihine kadar ödenmesi halinde 11/9/2014 ila 2/2/2015 tarihleri arasında, başka bir ifadeyle yaklaşık beş aylık bir süre için de herhangi bir faiz alınmayacaktır.
Dolayısıyla, örneğimizdeki kişinin Sosyal Güvenlik Kurumuna 10/9/2014 tarihi itibariyle toplamda 252.333,93 TL borcu varken, bu borcun 6552 sayılı Kanunla 5510 sayılı Kanuna eklenen geçici 60 ıncı maddeye istinaden ödenmesi halinde toplam borç 49.623,80 TL'ye düşecektir.
 
İdari para cezalarında ayrıca borç aslının % 50 si de terkin edilecek
İdari para cezası borçlarında, prim borçlarından farklı olarak borç aslının % 50'si terkin edilecek, ayrıca kalan % 50'lik tutara isabet eden faiz de TEFE/ÜFE/Yİ-ÜFE aylık değişim oranları üzerinden hesaplanacaktır.
Dolayısıyla, idari para cezalarında borç aslının % 50'sine ödeme vadesinin sona erdiği tarihten 10/9/2014 tarihine kadar TEFE/ÜFE/Yİ-ÜFE aylık değişim oranları üzerinden hesaplanacak faiz ilave edilerek yapılandırılacak borç tutarı belirlendiğinden, idari para cezası borçlarının yapılandırılarak ödenmesi, prim borçlarına göre çok daha avantajlı olacaktır.
Örneğin, ödeme vadesi 31/3/2005 tarihinde sona eren 1.466,00 TL tutarındaki bir idari para cezası borcu ile ödeme vadesi 5/4/2014 tarihinde sona eren 1.071,00 TL tutarındaki idari para cezası borcunun yapılandırma öncesi ve sonrası durumuna bakıldığında;
 
  5510 SAYILI KANUNAYAPILANDIRMA İLE 
TEBLİĞ TARİHİBORÇ ASLIGÖRE BORÇ ASLIGEC.ZAMMI TUTARI
17.03.20051466/2=733,003425,71519,89
21.03.20141071/2=535,50110,084,55
TOPLAM1268,53535,79524,44
          
       10/9/2014 tarihi itibariyle 2.537,50 TL olan borç aslı, yapılandırma sonrası  1.268,50 TL ye, 3.535,79 TL tutarındaki gecikme zammı ise 524,44 TL'ye düşecektir.
 
            Başvuru sırasında taksitle ödeme seçeneği tercih edildiğinde ayrıca taksitlendirme farkı ödenecektir.
            Yukarıda hesaplanan tutar, başvuru sırasında peşin ödeme seçeneği tercih edildiğinde, en geç 2/2/2015 tarihine kadar ödenmesi gereken tutardır.
Yapılandırılan borcun taamının 2/2/2015 tarihine kadar ödenememesi halinde hesaplanan borcun taksitler halinde de ödenmesi mümkün bulunmaktadır. Bu durumda 6, 9, 12 veya 18 taksit seçilebilecektir.
            Taksitle ödeme yolu seçildiğinde ise bu defa borç aslı ve TFE/ÜFE/Yİ-ÜFE aylık değişim oranları üzerinden hesaplanan gecikme zammı dahil toplam borç;
1) Altı eşit taksit için (1,05),
2) Dokuz eşit taksit için (1,07),
3) Oniki eşit taksit için (1,10),
4) Onsekiz eşit taksit için (1,15), katsayı ile çarpılarak taksitlendirrme farkı ile birlikte ödenecektir.
Bu durumda, borç aslı 20.000,00 TL,TFE/ÜFE-Yİ-ÜFE'li gecikme zammı 29.623,80 olmak üzere toplam 49.623,80 TL olan bir işverenin ödeyeceği toplam tutar;
1) Altı eşit taksit için;        49.623,80 *  (1,05) = 52.104,99 TL
2) Dokuz eşit taksit için;    49.623,80 *  (1,07) = 53.097,47 TL
3) Oniki eşit taksit için;      49,623.80 *(1,10) = 54.586,18 TL
4) Onsekiz eşit taksit için;  49.623,80 * (1,15) = 57.067,37 TL
olacaktır.
kaynak : http://www.gulbenkmusavirlik.com/tr_yapilandirma-basvurunlarinda-sgk-da-ne-kadarlik-faiz-silinecek-1500.html

 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Blog Arşivi