Facebook Takip edebilirsiniz

30 Eylül 2014 Salı

YAPILANDIRMA BAŞVURUSUNDA BULUNANLAR SGK PRİM TEŞVİKLERİNDEN NASIL YARARLANACAKLAR


YAPILANDIRMA BAŞVURUSUNDA BULUNANLAR SGK PRİM TEŞVİKLERİNDEN NASIL YARARLANACAKLAR

Halen uygulamada olan prim teşviklerinden yararlanabilmesi için aranılan temel şartlardan biri de yasal ödeme süresi geçmiş prim ve idari para cezası borcunun bulunmaması ya da bulunmakla birlikte bu borçların 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesine istinaden tecil ve taksitlendirilmiş veya çeşitli kanunlar gereği yeniden yapılandırılmış olmasıdır.
Bu bağlamda, 2014/Nisan ve önceki aylara ilişkin prim borçları ile 30/4/2014 tarihinden önce işlemiş oldukları fiillerden dolayı uygulanan idari para cezalarından dolayı prim teşviklerinden yararlanamayan işverenler, 6552 sayılı Kanunla getirilen yapılandırma hükümlerinden yararlanmaya başlamaları halinde, prim teşviklerinden de yararlanabileceklerdir.
http://www.gulbenkmusavirlik.com/tr_yapilandirma-basvurusunda-bulunanlar-sgk-prim-tesviklerinden-nasil-yararlanacaklar-1687.html
Prim teşviklerinden yararlanabilmek için 2014/Mayıs ve sonraki aylardan kaynaklanan borçlara dikkat
Yapılandırmaya başvuran işverenlerin mevcut prim teşviklerinden yararlanabilmeleri için sadece yapılandırma başvurusunda bulunmaları yeterli olmayıp, aynı zamanda, yapılandırma kapsamına girmeyen 2014/Mayıs ve sonraki dönemlere ilişkin borçlarını da ödemiş olmaları ya da 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesine istinaden tecil ve taksitlendirmiş olmaları da icap etmektedir.
Şöyle ki,
2013/Ocak ila 2014/Ağustos aylarına ilişkin sigorta primi, işsizlik sigortası primi ve damga vergisi borçları bulunan bir işverenin 6552 sayılı Kanuna istinaden yapılandırma başvurusundan bulunduğu varsayıldığında, 2013/Ocak ila 2014/Nisan ayına ilişkin borçları yapılandırma kapsamına gireceğinden, 2014/Mayıs ila 2014/Eylül aylarına ilişkin borçlarını ödediği veya 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesine istinaden tecil ve taksitlendirdiği takdirde, prim teşviklerinden yararlanmaya başlayabilecektir.
2014/Mayıs ve sonraki borçları cari usul ve esaslar çerçevesinde ödenmesinden önce/6183 sayılı Kanun uyarınca taksitlendirilmesinden önce 2014/Nisan ve önceki aylara ilişkin borçların 6552 sayılı Kanun uyarınca yapılandırılmış olması unutulmamalı
Hem 6552 sayılı Kanun kapsamına giren, hem de girmeyen borcu bulunan işverenler prim teşviklerden yararlanmak amacıyla 6552 sayılı Kanun kapsamına girmeyen (2014/Mayıs ve sonraki aylara ilişkin) borçlarını banka kanalıyla ödemek istediklerinde, yapılandırma işlemleri;
-İlgili sosyal güvenlik merkezince tamamlanmış ise (ödeme planı çıkartılmış ise) banka ekranına yalnızca yapılandırma kapsamına girmeyen borçlar,
-İlgili sosyal güvenlik merkezince tamamlanmamış ise (ödeme planı çıkartılmamış ise) banka ekranına hem yapılandırma kapsamına giren, hem de girmeyen,  başka bir ifadeyle yasal ödeme süresi geçmiş tüm borçlar yansıtılacaktır.
Dolayısıyla banka kanalıyla yalnızca yapılandırma kapsamına girmeyen yasal ödeme süresi geçmiş borçların ödenebilmesi için kapsama giren borçların ilgili sosyal güvenlik merkezince yeniden yapılandırılmış olduğu hususuna dikkat edilmesi gerekmektedir.
Örneğin, 2013/Ocak ila 2013/Ağustos aylarına ilişkin sigorta primi, işsizlik sigortası primi ve damga vergisi borçları bulunan bir işverenin 6552 sayılı Kanun uyarınca yapılandırma başvurusu bulunduğu ve ödeme planının da ilgili sosyal güvenlik merkezince çıkartılmış olduğu varsayıldığında, anılan işveren geçmiş dönem borçlarını banka kanalıyla ödemek istediğinde yalnızca 2014/Mayıs ile 2013/Ağustos borçları banka ekranına yansıtılacaktır.
Yapılandırma başvurusunda ne kadar erken bulunulur ise prim teşviklerinden de o kadar erken yararlanılacağı göz önünde bulundurulmalı
6552 sayılı Kanun kapsamına giren borçları yeniden yapılandırılmış olan ve yapılandırma kapsamına girmeyen borcu da bulunmayan işverenler, aylık prim ve hizmet belgelerini ilgili teşvik kanun numarasını seçmek suretiyle düzenleyebileceklerdir.
Bu bağlamda, yapılandırma başvurusunda ne kadar erken bulunulur ise prim teşviklerinden de o kadar erken yararlanılmaya başlanılacaktır.
Örneğin,  17/10/2014 tarihinde yapılandırma başvurusunda bulunan bir işveren, yapılandırma işlemlerinin  23 Ekim 2014 tarihinden önce tamamlanmış olması halinde yapılandırma kapsamına girmeyen başka bir borcu da yoksa 2014/Eylül ayına ilişkin aylık prim ve hizmet belgesini 05510 sayılı kanun numarasını seçmek suretiyle düzenleyebilecektir. Buna karşın anılan işverenin yapılandırma başvurusunda 25/12/2014 tarihinde bulunduğu varsayıldığında, 2014/Kasım ayına ilişkin aylık prim ve hizmet belgesinin verilme süresi 23/12/2014 tarihinde sona ermiş olacağından, prim teşviklerinden yararlanılacak ilk ay bu defa yasal verilme süresi sona ermemiş ilk ay olan 2014/Aralık ayına ilişkin aylık prim ve hizmet belgesi olacaktır.
Prim teşviklerinden yararlanmaya devam edebilmek için ödeme yükümlülüklerinin yapılandırma işlemi bozulmayacak şekilde yerine getirilmesi gerekir
Kapsama giren borçları 6552 sayılı Kanun uyarınca yeniden yapılandırılmış olan işverenlerce taksitle ödeme yolu tercih edilmiş ise bir takvim yılı içinde ikiden fazla taksit veya cari aylara ilişkin ödeme yükümlülüğü ihlal edilmediği takdirde yapılandırma işlemi bozulmamaktadır.
Dolayısıyla, bir takvim yılı içinde üç taksit ihlali meydana gelmediği takdirde yıl içinde bir veya iki taksit ödenmemiş olsa dahi cari aylarda prim teşviklerinden yararlanılabilecektir.

Eyüp Sabri Demirci
Sosyal Güvenlik Kurumu
İşverenler Prim Daire Başkanlığı Şube Müdürü
http://www.gulbenkmusavirlik.com/tr_yapilandirma-basvurusunda-bulunanlar-sgk-prim-tesviklerinden-nasil-yararlanacaklar-1687.html

 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Blog Arşivi