Facebook Takip edebilirsiniz

8 Ekim 2014 Çarşamba

1/Ekim/2014 Başlayan Sgk Yapılandırmasında Başvuru Ekleri Nelerdir?

 
1/Ekim/2014 Başlayan Sgk Yapılandırmasında Başvuru Ekleri Nelerdir?
5510/Geçici 60 ıncı madde uyarınca yeniden yapılandırma başvurularının 1/10/2014
tarihinden itibaren yapılması başlandı.
2014/26 sayılı SGK Genelgesinde yer alan ekler ile müracaatlar  alınacaktır.
EK/1
5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı çalıştıran işverenlerin borçlarının yapılandırılmasına dair başvuru formu:
5510 sayılı Kanunun 4 -1(a) bendi kapsamında çalıştırılan sigortalılardan kaynaklanan sigorta primi, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi, idari para cezası, damga vergisi, özel işlem vergisi, eğitime katkı payı ve eksik işçilikten kaynaklanan prim borçları için örneği Ek: 1'de yer alan başvuru formu doldurulmak suretiyle e-Sigorta kanalıyla veya elden ya da posta yoluyla işyerinin bağlı bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine.
 EK/2
5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamındaki
sigortalıların prim borçlarının yapılandırılması ile 5510 sayılı Kanunun geçici
17. maddesi kapsamında durdurulan sigortalılık sürelerinin ihyasına dair başvuru formu:
5510 sayılı Kanunun 4 -1 (b) bendi kapsamındaki sigortalılık statüsünden kaynaklanan prim borçları ve ilgili kanunları gereği durdurulan sigortalılık sürelerinin ihyasına ilişkin prim borçları için örneği Ek: 2'de yer alan başvuru formu doldurulmak suretiyle elden ya da posta yoluyla,
a) Prim borçları yönünden herhangi bir sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik
merkezine,
b) Durdurulan sigortalılık sürelerinin ihyasına ilişkin prim borçları yönünden ise
sigortalı dosyalarının bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine.
 EK/3-4
5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının ( c ) bendi kapsamında sigortalı çalıştıran işverenlerin emekli keseneği ve kurum karşılığı ile prim borçlarının yapılandırılmasına dair başvuru formu:
5510 sayılı Kanunun 4 -1(c) bendi kapsamında çalıştırılan sigortalılardan kaynaklanan,
a) Emekli keseneği ve kurum karşılığı ile sigorta primi için örneği Ek: 3'de yer alan
başvuru formu doldurulmak suretiyle, e-Sigorta kanalıyla veya elden ya da posta yoluyla
Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Kamu Görevlileri Tescil Prim ve Hizmet Daire
Başkanlığına,
5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c ) bendi kapsamında
sigortalı çalıştıran işverenlerin fiili hizmet süresi zammı ve itibari hizmet süresi kesenek karşılık ve prim borçlarının yapılandırılmasına dair başvuru formu:
b)Fiili hizmet süresi zammı ve itibari hizmet süresi zammına ilişkin prim borçları için
örneği Ek: 4'de yer alan başvuru formu doldurulmak suretiyle e-Sigorta kanalıyla veya elden ya da posta yoluyla Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Kamu Görevlileri Tescil Prim ve
Hizmet Daire Başkanlığına.
 EK/5
5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında
sigortalı çalıştıran işverenlerin idari para cezası borçlarının yapılandırılmasına dair başvuru formu:
İdari para cezası borçları için örneği Ek: 5'de yer alan başvuru formu doldurulmak
suretiyle e-Sigorta kanalıyla veya elden ya da posta yoluyla işyerinin bağlı bulunduğu sosyal
güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine.
 EK/6
5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında
sigortalı çalıştıran işverenlerin ek karşılık prim borçlarının yapılandırılmasına dair başvuru formu:
Ek karşılık prim borçları için örneği Ek: 6'da yer alan başvuru formu doldurulmak
suretiyle e-Sigorta kanalıyla veya elden yada posta yoluyla Strateji Geliştirme Daire
Başkanlığı Muhasebe Daire Başkanlığına.
 EK/7-8
5510 sayılı Kanunun 4/1-a ve 4/1-b kapsamında aylık alanların 5510 sayılı
Kanunun geçici 60 ıncı maddesine göre sosyal güvenlik destek primi borçlarının yapılandırılmasına dair başvuru formu:
Sosyal güvenlik destek primi borçlarına ilişkin yapılacak başvurular için bu maddenin aşağıda yer alan (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen borçlar dolayısıyla Ek: 7'de,
5510 sayılı Kanunun 4/1-c kapsamında aylık alanların 1/10/2008 tarihi sonrası
sosyal güvenlik destek primi borçlarının 5510 sayılı Kanunun geçici 60 ıncı maddesine göre yapılandırılmasına dair başvuru formu:
  (d) bendinde belirtilen borçlar dolayısıyla Ek:8'de yer alan başvuru formu doldurulacaktır.
 EK/9 
5510 sayılı Kanunun geçici 60 ıncı maddesi kapsamında borçların yapılandırılmasına ilişkin başvuru formu: 
2925 sayılı Kanuna tabi sigortalılar, 5510 sayılı Kanunun Ek-5 inci ve Ek-6 ncı maddeleri kapsamındaki sigortalılar, isteğe bağlı sigortalılar ile (506 SK mülga 85. md, 5510 SK md. 5/g, 5510 SK md. 51/3) topluluk sigortasına tabi sigortalılardan (506 SK mülga 86.md) kaynaklanan prim alacakları için örneği Ek: 9'da yer alan başvuru formu doldurulmak suretiyle elden veya posta yoluyla sigortalı dosyalarının bulunduğu sosyal güvenlik il
müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine.
 EK/10 
5510 sayılı5510 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi
kapsamındaki sigortalıların genel sağlık sigortası prim borçlarının yapılandırılmasına dair başvuru formu
 Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamındaki
genel sağlık sigortası prim alacakları için örneği Ek:10 'da yer alan başvuru formu
doldurulmak suretiyle elden veya posta yoluyla ikametgahının bağlı bulunduğu sosyal
güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine.
 EK/11 
5335 sayılı kanun kapsamında aylıkları yersiz ödenenlerin 5510 sayılı
Kanunun geçici 60 ıncı maddesine göre borçlarının yapılandırılmasına ilişkin başvuru formu: 
Emeklilik veya yaşlılık aylığı almakta iken 5335 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin ikinci fıkrası kapsamına giren kurum ve kuruluşlara ait işyerlerinde çalışmaları nedeniyle aylıkları yersiz olarak ödendiği tespit edilenlerden;
a) 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının;
 (a) bendi kapsamındaki sigortalıların, ikametgahının bulunduğu,
(b) bendi kapsamındaki sigortalıların, sigortalı dosyalarının bulunduğu
sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine,
(c) bendi kapsamındaki sigortalıların ise "Mithatpaşa Caddesi No:7 Sıhhiye/Ankara"
adresinde bulunan Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Kamu Görevlileri Ödemeler Daire
Başkanlığına,
Örneği Ek: 11'de yer alan başvuru formu doldurulmak suretiyle elden ya da posta
yoluyla başvuruda bulunmaları gerekmektedir.
EK /12
 Asıl işverence yapılan başvuruya istinaden alt işveren olarak başvuruda bulunulmayacağına dair alt işverenden alınacak taahhütname
EK /13
Alt işverence yapılan başvuruya istinaden asıl işveren olarak başvuruda bulunulmayacağına dair asıl işverenden alınacak taahhütname
EK/14
Davadan vazgeçildiğine dair dilekçe
Ek'lerin  doldurulması esnasında açıklamalar kısmını okumanızı tavsiye ederim.
Bütün bu işlemleri yaparken konusuna hakim olan uzman bir Sosyal Güvenlik Müşavirinden yada Meslek mensubu olan muhasebecilerden destek alınız.
VEDAT İLKİ / ALİTEZEL.COM
 

 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Blog Arşivi