Facebook Takip edebilirsiniz

10 Ekim 2014 Cuma

2014/105 Vergiden Muaf Vakıflar ve Kamuya Yararlı Derneklere İlişkin Açıklama

 

2014/105 Vergiden Muaf Vakıflar ve Kamuya Yararlı Derneklere İlişkin Açıklama
 
Özet: Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayımlanan 8 Ekim 2014 tarih ve KVK-34/2014-4 Dernek ve Vakıflar-1 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri'nde vakıflara vergi muafiyeti, derneklere ise kamuya yararlı dernek statüsü tanınması sürecinde aranan şartlara ilişkin açıklamalar yapılmıştır.
 
Açıklamalar: 
 
Söz konusu Sirküler'de vergiden muaf vakıflar ile kamuya yararlı dernekler hakkında aşağıdaki konulara yer verilmiştir:
 
Vakıflara Vergi Muafiyeti Tanınması Sürecinde Aranan Şartlara İlişkin Açıklama
 
Vakıflara Bakanlar Kurulu Kararı ile vergi muafiyeti tanınabilmesi için bu vakıfların resmi senetlerinde, yıl içinde elde edilen brüt gelirlerinin en az üçte ikisinin sağlık, sosyal yardım, eğitim, bilimsel araştırma ve geliştirme, kültür ve çevre koruma ile ağaçlandırma faaliyetlerinden oluşan amaçlara harcanacağının yazılı olması gerekmektedir. 
 
Vakıf resmi senedinde bu oranın yüzde seksen olması bu şartın ihlali olarak değerlendirilmeyecektir. Bu nedenle, resmi senetlerinde bu oranı yüzde seksen olarak belirlemiş olan vakıfların, söz konusu oranı üçte iki olarak değiştirmeleri zorunlu değildir.
 
Kamuya Yararlı Dernek Statüsünün Alınma Süreci
 
Derneklere Bakanlar Kurulu Kararı ile kamuya yararlı dernek statüsü tanınmasına ilişkin açıklamalar içeren 14/11/2003 tarihli ve KVK-2/2003-2/Dernek ve Vakıflar-1 sayılı Kurumlar Vergisi Sirküleri'nin "2.2.1. Aranan Şartlar" başlıklı bölümünde; kamu yararına çalışan derneklerden sayılma talebinde bulunan bir dernek hakkında Bakanlık tarafından olumlu görüş verilebilmesi için aşağıdaki koşulların varlığının arandığı belirtilmiştir: 
 
- Dernek tüzüğünde; amaç olarak belirlenen faaliyetlerin kamu hizmeti niteliğinde olması.
 
- Yıl içinde elde edilen gelirlerin en az üçte ikisinin dernek amaçlarına harcanacağı hususuna tüzükte yer verilmesi.
 
- Derneğin amaç edindiği hizmetlerin herkesin yararına açık olacağının, belli bir yöre veya kitleye hizmetle sınırlı olmadığının tüzükte yazılı bulunması.
 
- Yukarıdaki maddelerde belirtilen hususların en az son iki yılda fiilen gerçekleştirilmiş olması.
 
- Derneğin sahip olduğu malvarlığının ve yıllık gelirinin tüzüğünde amaç edindiği hizmetleri gerçekleştirecek düzeyde olması.
 
KVK-34/2014-4 Dernek ve Vakıflar-1 sayılı Kurumlar Vergisi Sirküleri ile "Yukarıdaki maddelerde belirtilen hususların en az son iki yılda fiilen gerçekleştirilmiş olması" kısmında yer alan "iki" ibaresi "bir" olarak değiştirilmiştir.
İlgili Kurumlar Vergisi Sirküleri bültenimiz ekinde yer almaktadır. 
Bültenimizde yer alan konularla ilgili sorularınız için lütfen bizimle temasa geçiniz.
 
Saygılarımızla,
 
 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Blog Arşivi