Facebook Takip edebilirsiniz

1 Ekim 2014 Çarşamba

2014/Ağustos Dönemine İlişkin "Form Ba-Bs" Bildirimlerinin Verilme Süresi .

 


2014/Ağustos Dönemine İlişkin "Form Ba-Bs" Bildirimlerinin Verilme Süresi 3.10.2014 Tarihi Saat 23:59'a Kadar Uzatılmıştır.      01-10-14 09:18
30.9.2014 tarih ve VUK-69/2014-2 sayılı Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile; 30.9.2014 tarihine kadar verilmesi gereken 2014/Ağustos dönemine ilişkin "Form Ba" ve "Form Bs" bildirimlerinin verilme süresi 3.10.2014 tarihi saat 23:59'a kadar uzatılmıştır.Söz konusu Sirkülere ulaşmak için tıklayınız.

30.09.2014 tarihine kadar elektronik ortamda gönderilmesi gereken 2014/Ağustos dönemine ilişkin Ba ve Bs bildirim formlarının süresinin uzatılmasına dair açıklama.

Tarih30/09/2014
SayıVUK - 69 / 2014- 2
Kapsam

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Gelir İdaresi Başkanlığı

 
 

VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ/69

 
 
Konusu: 30.09.2014 tarihine kadar elektronik ortamda gönderilmesi gereken 2014/Ağustos dönemine ilişkin Ba ve Bs bildirim formlarının süresinin uzatılmasına dair açıklama.
Tarihi : 30/09/2014
Sayısı  : VUK-69 / 2014 -2
İlgili Olduğu Maddeler:  213 Sayılı Vergi Usul Kanunu 148, 149, Mükerrer 28 ve Mükerrer 257'nci maddesi.            
 
1. Giriş
396 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile bilanço esasına göre defter tutan mükelleflerin vermek zorunda olduğu 2014/Ağustos dönemine ilişkin Form Ba (Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu) ve Form Bs (Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu) bildirimlerinin verilme sürelerinin uzatılması bu sirkülerin konusunu oluşturmaktadır.

2- Bildirim formlarının verilme süresinin uzatılması:

Bakanlığımıza iletilen talepler doğrultusunda Vergi Usul Kanununun mükerrer 28 inci maddesinin Bakanlığımıza verdiği yetkiye istinaden, 30.09.2014 tarihine kadar verilmesi gereken 2014/Ağustos dönemine ilişkin "Form Ba" ve "Form Bs" bildirimlerinin verilme süresi 03 Ekim 2014 tarihi saat 23:59'a kadar uzatılmıştır.

 

Duyurulur.

 
 
 
Adnan ERTÜRK
Gelir İdaresi Başkanı

 
 

 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Blog Arşivi