Facebook Takip edebilirsiniz

21 Ekim 2014 Salı

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri /35

 


 T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
Gelir İdaresi Başkanlığı

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri /35
 
Konusu                                   :  Geçici Vergi Dönemlerinde Yeniden Değerleme Oranı
Tarihi                                     :  15/10/2014
Sayısı                                      : KVK-35/2014-5 / Yatırım İndirimi - 24
İlgili olduğu maddeler           :  Vergi Usul Kanunu Mükerrer Madde 298
                                                   Gelir Vergisi Kanunu Geçici Madde 69
İlgili olduğu kazanç türleri   :  Ticari Kazanç, Zirai Kazanç
 
213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesinin (B) fıkrasına istinaden yıllık olarak hesaplanan ve Bakanlığımızca ilan edilen yeniden değerleme oranına, vergi kanunlarından kaynaklanan nedenlerden dolayı geçici vergi dönemlerinde de ihtiyaç duyulmaktadır.
2014 yılı üçüncü geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı %8,59 (yüzde sekiz virgül elli dokuz)olarak tespit edilmiştir.
Duyurulur.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Blog Arşivi