Facebook Takip edebilirsiniz

30 Ekim 2014 Perşembe

Anonim ve Limited Şirketler Şirket Sözleşmelerini; 01.07.2014 Tarihine Kadar Yeni TTK’ya Uyumlu Hale Getirmezlerse ve Genel Kurul Toplantılarını Yapmazlarsa Ne Olur?

  Anonim ve Limited Şirketler Şirket Sözleşmelerini; 01.07.2014 Tarihine Kadar Yeni TTK'ya Uyumlu Hale Getirmezlerse ve Genel Kurul Toplantılarını Yapmazlarsa Ne Olur?  
 

Bu makalemizde; Anonim Şirketler esas sözleşmelerini, Limited şirketler şirket sözleşmelerini, 01.07.2014 tarihine kadar Yeni Türk Ticaret Kanunuyla uyumlu hâle getirmezlerse ve Genel Kurul Toplantılarını yapmazlarsa; olabilecek cezai ve olumsuz durumlar neler olabilir hususları irdelenmeye çalışılacaktır.
  • Anonim Şirketler esas sözleşmelerini, Limited şirketler şirket sözleşmelerini, 01.07.2014 tarihine kadar Yeni Türk Ticaret Kanunuyla uyumlu hâle getirmeleri gereklidir.
  • 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 409. maddesi anonim şirketlerin, 617. maddesi ise limited şirketlerin olağan genel kurul toplantılarının her faaliyet dönemi sonundan itibaren üç ay İçinde yapmaları gerektiğini hüküm altına alınmıştır.
  • 6102 Sayılı Yeni TTK.'da; olağan genel kurul toplantısının zamanında yapılmaması veya şirket ortaklarının toplantıya çağrılmaması hali için herhangi bir cezaî müeyyide öngörülmemiştir.
Ancak; Anonim Şirketler esas sözleşmelerini, Limited şirketler şirket sözleşmelerini, 01.07.2014 tarihine kadar Yeni Türk Ticaret Kanunuyla uyumlu hâle getirmezlerse ve Genel Kurul Toplantılarını yapmazlarsa; olabilecek olumsuz durumlar neler olabilir?
  • 6102 Sayılı Yeni TTK.'nun; 530. ve 636. maddelerine göre "uzun süre şirketin kanunen gerekli olan organlarından biri mevcut değilse veya genel kurul toplanamıyorsa" pay sahipleri, şirket alacaklıları veya anonim şirketlerde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı şirketin feshini talep edebilir.
  • 6102 Sayılı Yeni TTK. Yine, anonim şirket yönetim kurulu üyeleri ile limited şirket müdürleri, genel kurulu toplantıya çağırmadıkları için, 6102 Sayılı TTK.'nun 553-644. maddeleri uyarınca, kanundan ve şirket sözleşmesinden doğan yükümlülüklerini yerine getirmediklerinden kusurlu olacaklardır.
  • Bu kusurdan dolayı ortaya çıkabilecek doğrudan veya dolaylı zararlardan sorumlu olabilecekler ve bu zararın tazmini için şirket, şirket ortakları ve şirket alacaklıları dava açabilecektir.
 
  • Anonim Şirketler ve Limited şirketlerin; olağan genel kurul toplantısını; 6102 sayılı TTK.'nun 409. maddesi anonim şirketlerin, 617. maddesi ise limited şirketlerin olağan genel kurul toplantılarının her faaliyet dönemi sonundan itibaren üç ay İçinde yapmaları gerektiğini hüküm altına almıştır.
Örnek (1) "A" Anonim Şirketi'nin, yönetim kurulu üyeleri genel kurulu toplantıya çağırmamışlar ve genel kurul yasal süresi içinde yapılamadığından şirket organları yetkisiz duruma düşeceğinden, şirket kâr dağıtımı kararı alamayacak, bu durumda alacaklı durumda olan pay sahipleri yönetim kurulu üyelerine dava açabileceklerdir.
Örnek (2) "B" Limited Şirketi'nin, şirket müdürleri genel kurulu toplantıya çağırmamışlar ve genel kurul yasal süresi içinde yapılamamıştır ve ana sözleşme 6102 sayılı yeni TTK.'na uyarlanmamıştır. Bu durumda; yasal süresi içinde ana sözleşme yeni TTK'na uyarlanmadığından, şirket ana sözleşmesi yeni TTK.'nun hükümlerine tabi olacaktır.
Örnek (3) "C" Anonim Şirketi yönetim kurulu üyeleri genel kurulu toplantıya çağırmamışlar ve genel kurul yasal süresi içinde yapılamadığından şirket organları yetkisiz duruma düşmüştür. "D" Bankası kredi alacağı için yasal takibe geçmiş ve haciz işlemleri sırasında şirket organlarının yetkisiz olduğu anlaşılmıştır. Bu "durumda "D" Bankası, "C" Anonim Şirketinin yönetim kurulu üyelerine dava açabilecektir.
 
SONUÇ;
6102 Sayılı Yeni TTK. Yine, anonim şirket yönetim kurulu üyeleri ile limited şirket müdürleri, genel kurulu toplantıya çağırmadıkları için, 6102 Sayılı TTK.'nun 553-644. maddeleri uyarınca, kanundan ve şirket sözleşmesinden doğan yükümlülüklerini yerine getirmedikleri nedeni ile kusurlu olacaklardır.
Bu kusurdan dolayı ortaya çıkabilecek doğrudan veya dolaylı zararlardan sorumlu olabilecekler ve bu zararın tazmini için şirket, şirket ortakları, şirket alacaklıları ve tüm menfaat sahipleri dava açabilecektir.
6102 Sayılı Yasada, olağan genel kurul toplantısının, belirtilen sürede yapılmamış olması, aksine yeni bir yasal düzenleme oluncaya kadar; süresinden sonra TTK.'na göre;
 şirket sözleşmesinde yer alan usul ve esasların, genel kurul toplantısında alınan kararların, tescil ve ilan edilmesine engel teşkil etmeyeceği ve herhangi bir cezai durumun olmayacağı görüşündeyim.
Kaynak; "6102 Sayılı TTK", www.samsuntso.org.tr
 Adnan Dede
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
Bağımsız Denetçi

Kaynak: www.MuhasebeTR.com (Bu makale yazılı veya elektronik ortamda kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak göstermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır .) 
 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Blog Arşivi