Facebook Takip edebilirsiniz

8 Ekim 2014 Çarşamba

Ar-Ge teşvikinde beş yıl kalktı?

 Ar-Ge teşvikinde beş yıl kalktı?
5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun'un İndirim, İstisna, Destek ve Teşvik unsurları başlıklı 3. maddesinde; 
 
• Kamu personeli hariç olmak üzere teknoloji merkezi işletmelerinde, 
• Ar-Ge merkezlerinde, 
• Kamu kurum ve kuruluşları ile kanunla kurulan veya teknoloji geliştirme projesi anlaşmaları kapsamında uluslararası kurumlardan ya da kamu kurum ve kuruluşlarından Ar-Ge projelerini desteklemek amacıyla fon veya kredi kullanan vakıfl ar tarafından veya uluslararası fonlarca desteklenen ya da TÜBİTAK tarafından yürütülen Ar-Ge ve yenilik projeleri ile rekabet öncesi işbirliği projelerinde ve teknogirişim sermaye desteklerinden yararlanan işletmelerde çalışan Ar-Ge ve destek personeli ile, 
• 26.6.2001 tarihli ve 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu'nun geçici 2'nci maddesi uyarınca ücreti gelir vergisinden istisna olan personelin; 
 
Bu çalışmaları karşılığında elde ettikleri ücretleri üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren hissesinin yarısının "her bir çalışan için beş yıl süreyle" teşvik kapsamında olacağı hüküm altına alınmıştı. 
 
6552 sayılı Kanun ile "her bir çalışan için beş yıl süreyle" hükmü yürürlükten kaldırılmıştır. Buna göre 5746 sayılı Kanun teşvikinden faydalanılması sırasında bir çalışanın en fazla 5 yıl süre ile teşvikten yararlanması şartı artık aranmayacaktır. Yayımı tarihinde yürürlüğe giren bu hüküm uyarınca; daha önce 5 yıl bu teşvikten yararlanmış sigortalılar ile ilgili tekrar teşvikten yararlandırmak için; 1.9.2014- 10.9.2014 arası için kanun türü seçilmeksizin, 11.9.2014-30.9.2014 tarihi arası için 5746 sayılı Kanun teşvikinden yararlanması mümkün olacaktır. 
 
5746 sayılı Kanun'un yürürlük süresi 31.12.2023 tarihi olduğundan ve kişi bazındaki 5 yıllık kısıtın (sınırlandırmanın) yürürlükten kalkması nedeniyle, 11.09.2014 tarihinden itibaren diğer şartların yerine getirilmesi halinde 31.12.2023 tarihine kadar bu teşvikten yararlanmak mümkündür. 
 
Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri; kültür, insan ve toplumun bilgisinden oluşan bilgi dağarcığının artırılması ve bunun yeni süreç, sistem ve uygulamalar tasarlamak üzere kullanılması amacıyla sistematik bir temelde yaratıcı çalışmalar yürütmek suretiyle alanında bilimsel ve teknolojik gelişme sağlayan, bilimsel ve teknolojik bir belirsizliğe odaklanan, çıktıları özgün, deneysel, bilimsel ve teknik içerik taşıyan çevre uyumlu ürün tasarımı ve yazılım faaliyetleri dâhil olmak üzere yenilik süreçlerini de içeren faaliyetleridir) çalışmaları nedeniyle elde ettikleri ücretleri üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren hissesinin yarısı; 26.6.2001 tarihli ve 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu'nun geçici ikinci maddesi uyarınca ücreti gelir vergisinden istisna tutulmuş fiilen çalışan personelin gelir vergisi istisnasının uygulandığı sürece gelir vergisinden istisna tutulan ücretleri üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren hissesinin yarısı, beş yılı aşmamak üzere Maliye Bakanlığı bütçesine konulacak ödenekten karşılanır. 
 
İşveren hissesi sigorta primi desteğinden yararlanacak olan destek personelinin tam zaman eşdeğer sayısı toplam tam zamanlı Ar-Ge personeli sayısının %10'unu aşamaz. Küsuratlı sayılar tama iblağ edilir. Destek personelinin toplam tam zamanlı Ar-Ge personeli sayısının %10'unu aşması hâlinde, brüt ücreti en az olan destek personelinin ücretinden başlamak üzere sigorta primi işveren hissesi teşviki uygulanır. Brüt ücretlerin aynı olması hâlinde, sigorta primi işveren hissesi teşviki uygulanacak destek personeli işverence belirlenir.
İBRAHİM IŞIKLI / DÜNYA

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Blog Arşivi