Facebook Takip edebilirsiniz

17 Ekim 2014 Cuma

Avukatı Olmayan Anonim Şirketlere Ve Yapı Kooperatiflerine Aylık 2.268 Lira Ceza Var


Avukatı Olmayan Anonim Şirketlere Ve Yapı Kooperatiflerine Aylık 2.268 Lira Ceza Var
1136 sayılı Avukatlık Kanununun; Yalnız avukatların yapabileceği işler başlıklı  Madde 35'te;  
 
Dava açmaya yeteneği olan herkes kendi davasına ait evrakı düzenleyebilir, davasını bizzat açabilir ve işini takip edebilir. Ancak, (Eski 6762 sayılı)Türk Ticaret Kanununun 272 nci maddesinde ön görülen esas sermaye miktarının 5 katı veya daha fazla esas sermayesi bulunan anonim şirketler ile üye sayısı 100  veya daha fazla olan yapı kooperatifleri sözleşmeli bir avukat bulundurmak zorundadır. Bu fıkra hükmüne aykırı davranan kuruluşlara Cumhuriyet savcısı tarafından sözleşmeli avukat tayin etmedikleri her ay için, sanayi sektöründe çalışan 16 yaşından büyük işçiler için suç tarihinde yürürlükte bulunan, asgarî ücretin  2  aylık brüt tutarı kadar idarî para cezası verilir,denmektedir.
 
2014 yılı EKİM ayı için asgari ücret 1.134 TL.dir.İdari para cezası avukat bulundurulmayan her ay için 1.134 x 2 = 2.268 TL.dir.
 
Eski  6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu yürürlükten kaldırıldı ve yerine yeni  6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu yürürlüğe girdi . Fakat  6762 sayılı Türk Ticaret Kanununun 272 nci maddesindeki hüküm yeni    6102 sayılı Türk Ticaret Kanununda yer almadı.
 
Bu durum artık 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununun 272 nci maddesi uygulanmayacak anlamına gelmemektedir çünkü; yeni  6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 1.maddesinin 1.fıkrasında ….. Bu Kanundaki hükümlerle, bir ticari işletmeyi ilgilendiren işlem ve fiillere ilişkin diğer kanunlarda yazılı özel hükümler, ticari hükümlerdir.denmektedir.Buda eski kanunda geçerli olan durumun yeni kanunda da geçerli olduğu anlamına geliyor demektir.
 
Anonim şirketler ve Yapı kooperatiflerden;
 
Esas sermayesi en az 50.000 TL X 5 =250.000Tl olan anonim şirketler
 
Esas sermayesi en az 100.000 TL X 5 =500.000TL olan kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş anonim şirketler
 
Üye sayısı 100 veya daha fazla olan yapı kooperatiflerinin
 
En azından bir avukatla süreklilik arz edecek şekilde bir sözleşme yapmaları  zorunludur.
 
Sözleşme yapılan avukatın serbest olarak mesleğini icra etmesi  gerekmektedir.Yapılacak olan sözleşmenin içeriği  Anonim şirketlerin  ve Yapı kooperatiflerin  mahkemede davalarına bakmak değil  hukuki danışmanlıklarını yani hukuk müşavirliklerini  yapmaktır.
 
Cengiz TÜRK
SMMM, SPK Bağımsız Denetçi
kaynak :  http://muhasebenet.net/haber.php?haber_id=8520

 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Blog Arşivi